InfoMil Actueel 234

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 234

Rectificatie tabel geluidsbelastingkaart

Kenniscentrum InfoMil heeft tabellen beschikbaar gesteld voor de geluidsbelastingkaart. De tabel voor gemeenten bevatte een fout bij de optelling van het aantal objecten bij industrielawaai.

BBT-conclusies intensieve veehouderijen gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies van de intensieve veehouderij gepubliceerd op 21 februari 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vergunningverleners moeten de vergunningen binnen 4 jaar actualiseren.

IMPEL-dag 2017

Samen met Omgevingsdienst IJmond organiseert IMPEL de Nationale IMPEL-dag 2017. IMPEL is het Europese netwerk voor de implementatie en handhaving van natuurbeschermings- en milieuregelgeving. Ook Nederlandse diensten en collega’s  participeren in IMPEL.

Meedoen aan landelijk belevingsonderzoek dienstverlening omgevingsvergunningen

Werkt u, vanuit een gemeente, waterschap, provincie of uitvoeringsorganisatie, aan het verbeteren van de dienstverlening van uw organisatie? Lift dan mee met het onderzoek dat binnenkort start naar de ervaringen die vergunningaanvragers en initiatiefnemers hebben met de dienstverlening rondom hun omgevingsvergunningaanvraag.

Aan de slag met Proeftuinen Omgevingswet!

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor innovatie bij plannen voor bouw, infrastructuur, milieu, water en natuur. Dat vraagt om overheidsbeleid dat aansluit bij de regionale en lokale behoeften. In de Proeftuinen Omgevingswet, een ondersteuningsregeling van het programma Aan de slag met de Omgevingswet, kunt u als lokale overheid alvast ervaring opdoen met deze nieuwe manier van denken en werken. Start een eigen Proeftuin Omgevingswet en krijg begeleiding van experts!