Van AIM naar DSO: overheden

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen de huidige Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

Wat verandert er op 1 januari 2024?

Nieuwe aanvragen

Vanaf 1 januari 2024 krijgt u nieuwe aanvragen en meldingen binnen via het nieuwe Omgevingsloket. Initiatiefnemers kunnen dan geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via het huidige Omgevingsloket Online (OLO) of de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van OLO en AIM naar het nieuwe Omgevingsloket.

Alle informatie over het nieuwe digitaal stelsel vindt u op de website Informatiepunt Leefomgeving.

Van AIM naar het nieuwe Omgevingsloket

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen meldingen meer indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).  Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

AIM - Nieuw omgevingsloket (DSO)
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM, aimonline.nl) Het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
URL/startpagina

aimonline.nl

Deze url blijft tot 6 maanden na inwerkingtreding actief. De initiatiefnemer kan nog 6 maanden eerder ingediende meldingen inzien

  • pre.omgevingswet.overheid.nl (aansluiten, oefenen)
  • dmo.omgevingswet.overheid.nl (demo geven)
  • omgevingswet.overheid.nl (productie-omgeving), dit is de url vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Meldingen Aanvragen en meldingen worden niet overgezet van het bestaande Omgevingsloket Online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) naar het nieuwe Omgevingsloket van DSO. Vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers alle aanvragen en meldingen indienen met het nieuwe Omgevingsloket (DSO).
Maatregelchecker AIM maatregelchecker voor milieuregels Met ‘Maatregelen op maat’ kunt u checken welke maatregelen gelden voor de activiteiten die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet waren geregeld in het Activiteitenbesluit. U kunt nu alvast bekijken hoe ‘Maatregelen op maat’ in het nieuwe Omgevingsloket eruit komt te zien. Aanvullend op de rijksregels kunnen bevoegde gezagen ook lokale regels en maatregelen toevoegen voor bedrijven en particulieren.
Beheermodule Er is een beheermodule (AIM Admin) inloggen met eHerkenning. Er is geen beheermodule. Beheer gaat via het eigen systeem.
Melding behandelen De AIM werkt met 'Deelnemers'. Het bevoegd gezag kan zelf deelnemer zijn wanneer zij zelf hun meldingen verwerken en behandelen. Zij kunnen ook een andere organisatie, zoals een omgevingsdienst, een mandaat geven om hun AIM-meldingen te verwerken en behandelen. In dat geval is de omgevingsdienst de deelnemer voor het bevoegd gezag. Meldingen komen direct binnen in het eigen systeem van het bevoegd gezag en kunnen daar behandeld worden. Een behandeldienst kan van het bevoegd gezag een mandaat krijgen op activiteit via een API.

Meer informatie

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informeert u over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

Communiceren over de Omgevingswet

Om communicatieadviseurs bij gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van communicatie voor de Omgevingswet biedt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) een handreiking communicatie aan.

Toolkit Omgevingswet

De Toolkit is bedoeld voor communicatieadviseurs van decentrale overheden, het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De site bevat informatie en communicatiemiddelen over de Omgevingswet die vrij gebruikt mogen worden.

Overgangsrecht omgevingsvergunning

Er geldt overgangsrecht voor omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).