Ruimtereservering Parallelle Kaagbaan

Op 1 februari is het Besluit algemene regels RO (Barro) gewijzigd (Staatsblad 2013, nr. 506).

In hoofdstuk 2 van het Barro wordt de "Titel 2.14 Ruimtereservering parallelle Kaagbaan" ingevoegd.

Met deze wijziging wordt de reservering voor de Parallelle Kaagbaan vastgelegd. De reikwijdte van dit besluit gaat niet verder dan een grondreservering voor de start- en landingsbaan.