Wro

Toelichting:

  • DorpDe getoonde datum is de datum van inwerkingtreding of van kracht worden van de wet / besluit / regeling
  • Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen
  • Links naar de publicaties in het Staatsblad / Staatscourant
  • Voor wetsvoorstellen links naar alle relevante kamerstukken

Besluiten Wet ruimelijke ordening