200907593/1/R4

Essentie: Houdbaarheid onderzoeksgegevens: Dat een vernieuwde versie van het rekenmodel is verschenen, betekent op zichzelf niet dat de gehanteerde versie niet voldoende representatief en betrouwbaar is.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (titel 5.2), Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

Betreft: Besluit van gemeente Cuijk (raad) tot vaststelling van het bestemmings- en exploitatieplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarakker'

Relevante overwegingen:
2.13. [appellant sub 2] betoogt dat door de vestiging van milieubelastende bedrijven op het RBL en de toename van verkeersbewegingen negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit zullen ontstaan. Het luchtkwaliteitsonderzoek dat aan het plan ten grondslag ligt, is volgens hem uitgevoerd met een verouderde rekenmethode en er is gebruik gemaakt van achterhaalde gegevens met betrekking tot de achtergrondconcentraties. [...]

2.13.2. [...] In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (hierna: de Regeling), zoals die gold ten tijde van het vaststellen van het plan, zijn de eisen opgenomen voor de berekening van luchtverontreiniging. In het deskundigenbericht is vermeld dat het gebruikte rekenprogramma, Geostacks versie V1.01, voldoet aan de eisen uit de Regeling. Dat een vernieuwde versie van dit rekenmodel is verschenen, betekent op zichzelf niet dat de gehanteerde versie niet voldoende representatief en betrouwbaar is.

Datum uitspraak:
9 november 2011
Zaaknummer:
200907593/1/R4
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl