Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste is de Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen.

De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het gemotoriseerde verkeer, industriële en agrarische inrichtingen en achtergrondconcentraties van verontreinigende stoffen. Fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving.

Luchtkwaliteitsregels hebben gevolgen voor het uitvoeren van (ruimtelijke) projecten. Uitgangspunt is dat een project niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Als er wel een overschrijding is, dan mag een project de luchtkwaliteit niet 'in betekenende mate' verslechteren.

Om meer informatie op meer manieren te ontsluiten past InfoMil de structuur van dit gedeelte van de website de komende tijd aan.

Regelgeving

Over de regels voor de luchtkwaliteit op leefniveau gaan verschillende wetten, met onderliggende regels. Deze hebben we op een rij gezet. De belangrijkste is de Wet milieubeheer (titel 5.2: luchtkwaliteitseisen).

Thema's

We hebben een aantal thema's benoemd waar luchtkwaliteit aan is gekoppeld. Zoals bijvoorbeeld "Luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening" of "Rekenen en beoordelen luchtkwaliteit".

Functies en activiteiten

Hier kunt u informatie over luchtkwaliteit in relatie met een bepaalde activiteit of functie vinden. Zoals activiteiten die zijn benoemd in het Activiteitenbesluit en houtkachels.

Aan de slag

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en InfoMil bieden een aantal rekenmodellen, hulpmiddelen en tools die u kunt gebruiken in de praktijk. Ook vindt u hier informatie over hoe NSL Monitoring. Tot slot vindt u hier een verzameling van verwijzingen naar alle handleidingen en handreikingen.

Rekenen en beoordelen

Een overzichtspagina over hoe luchtkwaliteit wordt berekend en beoordeeld, op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. Naast informatie over de Regeling, vindt u hier ook de rekenmodellen en rekentools.

NIBM-tool

De NIBM-tool is een rekentool voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Hiermee kunt u op een eenvoudige en snelle manier bepalen of een plan niet in betekenende mate bijdraagt (NIBM) aan de concentratie van een stof in de buitenlucht.

Regels luchtkwaliteit in 't kort

lucht

Op deze pagina beschrijven we kort de systematiek van de luchtkwaliteitsregelgeving. De belangrijkste regels staan in de Wet milieubeheer.

Uitbreiding functionaliteiten NSL-Rekentool

Kaartbeeld NSL-Rekentool

De verbeteringen stellen gebruikers in staat om voor zowel eenvoudige als meer complexe situaties de luchtkwaliteit op een makkelijke manier te berekenen.

Nieuws

Uw onderwerpen

Ministerie IenW

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Basistraining Luchtemissies

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Rekentool: voor luchtkwaliteit langs wegen

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Basistraining Luchtkwaliteit
beoordelen

Heeft u interesse in deze training? Laat het ons weten. Wij houden u dan op de hoogte.

Omgevingsacademie NL

handen op elkaar

Rekenen met ISL3a

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.