Hoe werkt een veiligheidscontour?

Vraag

Wat is het nut van een veiligheidscontour als bedoeld in Bevi artikel 14 en hoe werkt het?

Antwoord

Een veiligheidscontour als bedoeld in Bevi artikel 14 biedt de mogelijkheid ruimte te reserveren voor risicovolle activiteiten. Deze gaat uit van een achterliggende visie op de (globale) invulling van een gebied voor de middellange termijn. De veiligheidsvisie biedt ook de mogelijkheid om de verantwoording van het groepsrisico voor dat gebied in te vullen.

Continuïteit

Bij een bestaand industriegebied met risicovolle activiteiten geeft een veiligheidscontour de gevestigde bedrijven een bepaalde continuïteit. De beschikbare ruimte voor vervanging en uitbreiding van bedrijvigheid binnen dat gebied is dan namelijk bekend. Zonder de veiligheidcontour kan die ruimte bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor (bedrijfs)woningbouw. Dat legt juist beperkingen op aan (uitbreiding van) bestaande bedrijven.

Uitwerking

De reservering voor risicovolle activiteiten wordt 'op de kaart gezet' als een contour voor het plaatsgebonden risico. Bij het instellen van een veiligheidscontour moet rekening worden gehouden met de historisch gegroeide situatie. Net als andere Bevi onderdelen moet de veiligheidscontour worden vastgelegd in de onderliggende bestemmingsplannen en kent geen directe doorwerking voor bouwaanvragen.

Ervaringen

Er is inmiddels ervaring opgedaan met het vaststellen van een risicocontour, zie bij voorbeeld de site van Relevant.