Veiligheid

Op dit deel van de website vindt u informatie over regelgeving met betrekking tot veiligheid. De informatie is onderverdeeld in de meest relevante veiligheidsonderwerpen. Per onderwerp vindt u informatie over wet- en regelgeving, jurisprudentie en veel voorkomende vragen en antwoorden.

De helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is bereikbaar voor vragen over veiligheid. Bedrijven kunnen bij de helpdesk alleen terecht voor vragen over PGS richtlijnen. Vragen over een ander onderwerp dan PGS richtlijnen kunnen gesteld worden aan Antwoord voor bedrijven. Voor vragen over de eisen voor de opslag van niet-gevaarlijke stoffen en brandveiligheid van bouwwerken, kunt u terecht op de website van Rijksoverheid, Brandveilig gebruik gebouwen.

Handleiding PGS 15

safety-ben-mcleod

De Handleiding is bedoeld om toelichting, uitleg en hulpmiddelen te geven over de inhoud van PGS 15  versie 2016 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen". De PGS 15 geeft richtlijnen voor de manier van brandveilig, arbeidsveilig en milieuveilig opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen.

Mindmap externe veiligheid

Mindmap selectie

Er is veel regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Er is nu een duidelijke weergave van deze regelgeving met een onderverdeling in de clusters: ruimtelijke ordening, inrichtingen, vervoer en overige. Hoe meer naar het midden van de mindmap hoe relevanter de regelgeving.

Nieuws