Kijk terug op de hoogtepunten van de Schakeldag 2022

Meer dan 1300 bezoekers namen actief deel aan de Schakeldag op dinsdag 8 maart 2022. Het was voor het eerst dat Rijkswaterstaat en programma Aan de slag met de Omgevingswet dit evenement online organiseerden. Tijdens de Schakeldag 2022 kwam een veelheid aan sessies over wet- en regelgeving in het fysieke domein langs. Wilt u een sessie terugzien? Dat kan! Bekijk nu de terugblik!

Over de Schakeldag 2022

De Schakeldag is gericht op medewerkers bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. In verschillende sessies hebben we deelnemers bijgepraat over actualiteiten in de huidige en nieuwe wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving, specifiek de Omgevingswet. Het thema van de Schakeldag 2022 was Durven, beginnen, doen!.

Afwisselend, interactief programma

Via de Networkapp volgden deelnemers vanuit het hele land het Schakeldag-programma. Dit programma bestond uit een plenaire opening, een energieke keynote, 3 Schakeljournaals en 3 workshoprondes met daarin talkshows, kennissessies, werksessies én pitches. Zo waren er kennis- en werksessies over externe veiligheid, energietransitie en de Omgevingswet en het ketenproces voor toezicht en handhaving.

Per workshopronde konden deelnemers 1 sessie kiezen. Bijvoorbeeld een talkshow over hoe de Omgevingswet kan bijdragen aan de inrichting van Nederland in 2080. Een Nederland met schone lucht, rivieren vol leven, kleinschalige groeninitiatieven en een circulaire economie om een mooie toekomst veilig te stellen.

Schakeldag talkshow
Schakeldag-talkshow. Met de klok mee: Laura de Vries, Frans Tonnaer, Eliane Schoonman, Alex Panhuizen, Pamela Logjes - ©Remco Zwinkels

Ook het snijvlak van specifieke vakinhoud en de Omgevingswet kwam volop aan bod, bijvoorbeeld met de kennissessie Checklist bodem in de Omgevingswet. Hierin namen bodemexperts de deelnemers mee in de must-have-punten waar je als bodemspecialist over nagedacht moet hebben voor de invoering van de Omgevingswet.

Keynotesessie: Hoe maak ik zuivere keuzes?

De overige onderdelen waren plenair te volgen. Na een korte opening van dagvoorzitter Rob Koops trapten televisiemakers Rob Urgert en Joep van Deudekom de Schakeldag af met hun keynote. De centrale vraag hierin: Hoe maak ik zuivere keuzes? Benieuwd? Bekijk  de opnames van hun keynote.

Keynote met Joep en Rob
Keynote met Joep van Deudekom en Rob Urgert - ©Remco Zwinkels

Schakeljournaal IPLO

Een ander plenair onderdeel waren de Schakeljournaals. Een van deze journaals werd ingevuld door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Het IPLO levert inhoudelijke uitleg over wet- en regelgeving over een veelheid van onderwerpen, waaronder bodem-, geluid- en luchtkwaliteit.

Na een korte animatie (zie onderstaand) over wat het IPLO is en wat het samenvoegen van de verschillende helpdesks (InfoMil, Helpdesk Water, Helpdesk Bodem en Helpdesk Bouwregelgeving) inhoudt, ging Rob Koops in gesprek met Eric Nelisse en Marieke Fuijkschot van het IPLO én met 2 collega’s van gemeenten die regelmatig de website en helpdesk van het IPLO gebruiken. Namelijk Petros Ceelen, projectleider implementatie Omgevingswet in Zoeterwoude en Réka Kovacs, jurist ruimtelijk bestuursrecht bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Zij waarderen de kwaliteit van de informatie op de website. Ook waarderen zij dat je makkelijk via de website een vraag kunt stellen aan de helpdesk.

In het journaal werd een belangrijke mijlpaal aangekondigd: de lancering van IPLO Nieuws. Deze elektronische nieuwsbrief waarvan het eerste nummer op 15 maart 2022 verschijnt is de opvolger van InfoMil Actueel. IPLO Nieuws bevat artikelen over toevoegingen aan de website, interviews, antwoorden op vragen en andere informatie over de leefomgeving en de Omgevingswet. Meld u nu alvast aan via het aanmeldformulier.

Foto IPLO journaal
IPLO-Schakeljournaal met Marieke Fuijkschot, Rob Koops en Eric Nelisse - ©Remco Zwinkels

Schakeljournaal Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet stond ook centraal in het derde en laatste Schakeljournaal van de dag. Rob Koops ging in gesprek met Joyce de Jong, implementatiemanager bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet, Tom Veldhuis, regionaal implementatiecoach voor Friesland en Rivierenland, en met Cathelijn Peters, directeur van het programma, over vragen als:

  • Waarom is voor 1 januari 2023 als nieuwe datum gekozen?
  • Hoe gaan alle partijen ervoor zorgen dat ze dan echt klaar zijn voor de start van de wet?
  • Hoe wordt maatwerk geleverd?
  • En waarom is de Omgevingswet nodig?

Schakeljournaal Aan de slag met Joyce de Jong, Rob Koops, Tom Veldhuis - ©Remco Zwinkels

Als voorbeeld van wat de Omgevingswet mogelijk maakt werd een video getoond over coöperatie Het KetelhuisWG. Deze coöperatie wil een betaalbaar, duurzaam en lokaal energiesysteem in eigen beheer realiseren. Ze wil dat doen door gebruik te maken van aquathermie. Cathelijn Peters: 'Dit is een mooi project, waarin al in de geest van de Omgevingswet wordt gedacht. Een coöperatie heeft een goed idee voor de energietransitie en de overheid kan dit stimuleren en faciliteren.'

huzxgnp-still-groot

Bekijk de terugblik en leestips