InfoMil Actueel 233

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 233

Koppeling tussen Omgevingsloket online en Landelijk asbestvolgsysteem

In 2017 wordt een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Deze zal in de volgende release van het LAVS gerealiseerd zijn.

Tabellen voor geluidsbelastingkaart

InfoMil stelt tabellen beschikbaar voor de geluidsbelastingkaart. Bij het invullen van deze tabellen kunnen gemeenten en provincies het bestand met geluidgevoelige objecten gebruiken.

Nieuwe 'look' voor de website lavsinfo.nl

De website  van het Landelijk Asbestvolgsysteem is geheel vernieuwd. Met de nieuwe website is informatie voor de bezoeker makkelijker te vinden. De website is vooral bedoeld voor gebruikers van het Landelijk Asbestvolgsysteem.

Kent u de Atlas Leefomgeving nieuwsbrief?

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Lustrumconferentie Atlassen

Donderdag 18 mei 2017 vindt de jaarlijkse werkconferentie van de Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal en de Nationale Energie Atlas plaats. Het is een dag voor professionals die de Atlassen in hun werk gebruiken of willen gebruiken. Maar ook voor studenten en docenten die meewerken aan het steeds toegankelijker maken van alle informatie die door de Atlassen wordt ontsloten.