InfoMil Actueel 237

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 237

Schakeldag 2017: De kracht van samenwerken

Donderdag 29 juni 2017 is het zover. De Schakeldag 2017. Een unieke kans om in één dag kennis en ervaringen te verzamelen en oude en nieuwe collega's ontmoeten. U kunt sessies en het marktplein bezoeken met informatie over vele omgevingsonderwerpen. Tijdens deze dag vindt u alle informatie onder één dak. De Schakeldag is dé gelegenheid om informatie te verzamelen over actuele onderwerpen binnen het omgevingsdomein.

Ruim 23.000 vragen in 2016 beantwoord door het Informatiepunt WVL

De meeste vragen aan het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)) gingen over de uitleg van wet- en regelgeving. Denk hierbij aan onderwerpen als milieuregelgeving over asbest, bodem, lucht en water. Verder gingen veel vragen over een applicatie of elektronisch loket.

Wijziging actualisatie PGS 15 in Activiteitenregeling voorgepubliceerd

De Activiteitenregeling gaat voor gevaarlijke stoffen in verpakking verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. De wijzigingsregeling verwerkt een aantal nieuwe of herziene NEN normen. Ook zijn er enkel reparaties en wijzigt de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Atlas Lustrumconferentie: Duik in de wereld die Atlas heet

Kom op 18 mei 2017 naar de Atlas Lustrumconferentie en ontmoet oude bekenden. Het geeft u de kans om uw netwerk te verbreden. Door de conferentie te bezoeken blijft u op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, Informatiehuizen, geodata en visualisaties.

Excel-tool voor Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 is verbeterd

De Excel-tool voor de ABM (2017) is pas verbeterd. U vindt deze tool in het waterdeel over zeer zorgwekkende stoffen. Met deze Excel-tool doorloopt u de methodiek uit de Algemene BeoordelingsMethodiek voor stoffen en mengsels.