InfoMil Actueel 258

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 258

Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Donderdag 5 april 2018 organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil. Interessant voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is.

Afronding onderzoek naar relatie puin en asbest in bodem

In juni 2017 is de aftrap gegeven voor een grootschalig landelijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de verdenking op asbest. Het onderzoek bevindt zich nu in een afrondend stadium. De resultaten van het onderzoek worden op woensdagmiddag 30 mei 2018 in Utrecht gepresenteerd op een minisymposium. U kunt zich hiervoor opgeven.

Europees project COCOON over stortplaatsbeheer gaat nieuwe fase in

Kan een afvalstortplaats ook niet een andere bestemming krijgen? Samenwerking binnen Europa kan het beeld veranderen en een versnelling teweegbrengen.

Monitoring verwijdering asbestdaken

Rijkswaterstaat monitort in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Water de voortgang van de sanering van asbesthoudende daken. Dit met het oog op het voorgenomen asbestdaken verbod.

LAVS release 4.2 gepland

Er wordt hard gewerkt aan een volgende versie van het Landelijk Asbestvolgsysteem, dit is versie 4.2. De uitrol van deze versie staat gepland voor eind maart 2018.