InfoMil Actueel 261

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 261

Schakeldag 2018: ‘Durf te doen, pak de kansen’

Tijdens de Schakeldag 2018 op dinsdag 26 juni zijn de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De workshops geven u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan. De onderwerpen zijn gericht op de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe manier van werken, maatschappelijke onderwerpen, digitalisering en pilots.

Wilt u er zeker bij zijn? Meld u dan alvast aan en ontvang een bericht als de inschrijving start.

Netwerkdag ZZS op 5 juni

Op 5 juni 2018 organiseert het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen een netwerkdag ‘Samenwerken rond Zeer Zorgwekkende Stoffen’. Het kennisnetwerk en de netwerkdag is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor lucht en water.

Internetconsultatie Rav en Rgv 1 mei 2018 gestart

Op 1 mei 2018 is de internetconsultatie over de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij gestart. U kunt de wijziging inzien en tot en met 30 mei 2018 reageren.

Wijziging energiebesparingseis in het Activiteitenbesluit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de wetswijziging rond de energiebesparingseis in consultatie gebracht. Het gaat specifiek om wijzigingsvoorstellen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Verdiepingsdagen stedelijke gebiedsontwikkeling

Op dinsdagmorgen 29 mei (Zwolle) en donderdagmiddag 31 mei (Dordrecht) organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een verdiepingsdag(deel) over stedelijke gebiedsontwikkeling. Met elkaar brainstormen en kennis uitwisselen over binnenstedelijke opgaven.

Handreiking financiële arrangementen voor stedelijke kavelruil

Een uitwerking van financiële arrangementen bij stedelijke kavelruil om de benodigde samenwerking en investeringen te regelen.

Download het document. (pdf, 2.7 MB)

CO2-reductie in personenverkeer door gedragsverandering

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie. Om die te halen moeten we ook kijken naar de motieven van mensen om de auto te pakken. Hierdoor kunnen de voorwaarden voor verandering in kaart worden gebracht. Onderzoekbureau CE Delft maakte voor Rijkswaterstaat inzichtelijk waar de kansen liggen.