InfoMil Actueel 262

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 262

Inschrijving Schakeldag 2018 gestart!

U kunt zich nu inschrijven voor de Schakeldag 2018. Op dinsdag 26 juni 2018 bent u van harte welkom in ‘s Hertogenbosch op de jaarlijkse schakeldag georganiseerd door Rijkswaterstaat samen met het Programma aan de slag met de Omgevingswet.

Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

Vanaf 18 juni 2018 inventariseert Omgevingsloket iedere dag welke (concept)aanvragen en meldingen in aanmerking komen voor verwijdering. Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’ hebben.

Netwerkbijeenkomst energiebesparing

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Kenniscentrum InfoMil op 6 juni 2018 in het Stadskasteel Oudaen in Utrecht een netwerkbijeenkomst energiebesparing. Na afloop zijn deelnemers op de hoogte van de stand van zaken van de aangekondigde informatieplicht energiebesparing voor bedrijven. Ook de actualisatie van de erkende maatregelen komt aan bod.

Wetsinstrument programma niet in beeld

Overheden moeten veel bewuster gaan kiezen via welke instrumenten van de Omgevingswet zij uitvoering geven aan hun eigen beleid voor het fysiek domein. Het instrument programma is daarbij een belangrijk en veelzijdig instrument. Maar het is nog niet goed in beeld bij overheden. Dat staat in de verkenning naar behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van dit wetinstrument.

Een heel ander Excelbestand voor actieplan geluid

Overheden versturen een actieplan geluid naar Kenniscentrum InfoMil. Daarvoor vullen ze ook een Excelbestand in. In dit bestand  wordt om andere informatie gevraagd dan vijf jaar geleden. De reden is dat de rapportage aan Europa over de actieplannen iets is gewijzigd. Ook de bestandsnaam is uniek voor elke overheid die het invult.