InfoMil Actueel 268

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 268

Milieubelastende activiteiten Bal beschreven voor 100 bedrijfstypen

Op Aan de slag met de Omgevingswet staat voor bijna 100 typen bedrijven of ze vanaf 2021 vallen onder de rijksregels voor milieubelastende activiteiten in het Bal.

Strategische Quickscan van het LMA moet product van omgevingsdiensten worden

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen ondersteunt omgevingsdiensten met onderzoek en instrumenten. De Strategische Quickscan afval werd vorig jaar nog ongevraagd rondgestuurd, dit jaar is er meer interactie met de doelgroep. De verwachting is dat in de toekomst partijen zelf meer gaan bijdragen. Op die manier wordt het een product van omgevingsdiensten zelf.

Landelijke Vuurwerkdag 2018 - 2 oktober 2018

Dinsdag 2 oktober 2018 vindt de landelijke vuurwerkdag plaats. Met onder andere discussie over consumentenvuurwerk voor particulieren. Meld u aan voor de vuurwerkdag en geef uw mening!

Meetonzekerheid bij continue metingen

Is de meetonzekerheid en de correctie daarvoor bij continue metingen ook voor u een raadsel? Het memo van het Platform Kwaliteit Luchtmetingen helpt u verder.

Onderzoek toezicht en handhaving afgerond

Toezichthouders en handhavers hebben behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling van hun eigen kennis en bij anders werken als het gaat om de Omgevingswet. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek naar ondersteuningsbehoefte in deze sector. Het rapport is nu beschikbaar.

Omgaan met mengsels met ZZS-componenten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een memo opgesteld over mengsels die één of meer ZZS-componenten bevatten. Deze memo geeft advies voor vergunningverlening hoe om te gaan met dit soort mengsels.