Rijkswaterstaat

Deze website wordt verzorgd door Rijkswaterstaat.

Met onze kennis en inzichten op het gebied van de fysieke leefomgeving dragen we bij aan de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Vanuit Rijkswaterstaat werken we in een breed kennisveld en in een divers netwerk aan de leefomgeving.

Als belangrijke uitdagingen voor een leefbaar, toekomstbestendig Nederland zien wij:

  • Een significante impuls geven op de klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.
  • Een zorgvuldige aanpak bij het omgaan met ruimte- en milieudruk vanuit welzijn voor mens, dier en flora.
  • Een gelijkschakeling van duurzaamheid en leefbaarheid als belang in de balans met bereikbaarheid en veiligheid.
  • Een dusdanige vereenvoudiging, integratie en decentralisatie van het omgevingsrecht dat het voorgaande wordt bevorderd.

We richten ons daarbij op het borgen, verbinden en ontwikkelen van de kwaliteit van de leefomgeving als kerntaak van Rijkswaterstaat. Zo werken we vandaag met elkaar aan het Nederland van overmorgen.