InfoMil Actueel 283

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 283

Initiatief verduurzaming sportaccommodaties

De Groene Club is een initiatief van sportorganisaties KNVB (voetbalbond), KNHB en KNLTB (hockey- en tennisbond) om sportaccommodaties te verduurzamen. Hiervoor werkt de Groene Club graag samen met overheden.

Nieuwe Wegwijzer Circulair Inkopen biedt strategische en praktische hulp bij inkoopproces

Voor inkopers, projectleiders, duurzaamheidscoördinators en bestuurders die circulair willen inkopen is er een nieuw hulpmiddel: de Wegwijzer Circulair Inkopen. De online tool biedt strategische en praktische hulp bij het circulaire inkoopproces en de organisatie daarvan. Dit initiatief van de Green Deal Circulair Inkopen biedt actuele kennis, tips en praktijkcases voor organisaties met circulaire ambities.

Checklists voor vierde controleronde tankstations toegevoegd

Aan de rubriek Overheden voor overheden zijn nieuwe documenten van de Omgevingsdienst Groningen toegevoegd. Vanaf 2019 controleert de Omgevingsdienst de tankstations voornamelijk administratief, aan de hand van informatie die in de eerste controleronde uit 2013 verkregen is.

Kom ook naar de Atlas Werkconferentie 2019

Op donderdag 16 mei 2019 vindt de Atlas Werkconferentie plaats. Ditmaal in de voormalige Philips gloeilampenfabriek in het hart van Eindhoven. We focussen dit jaar op hoe overheden burgers kunnen betrekken bij hun leefomgeving. Bent u er ook bij?

Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet

Op omgevingswetportaal.nl is een geconsolideerde versie van de Omgevingswet gepubliceerd, gemaakt door het Informatiepunt Omgevingswet. In deze versie zijn alle wijzigingen herleidbaar omdat ze afzonderlijk zichtbaar zijn (nota’s, amendementen, invoeringswet, aanvullingswetten).

Congres 'Geboeid door stedelijke kavelruil' 11 april 2019

Donderdag 11 april 2019 wordt het jaarlijkse congres over stedelijke kavelruil georganiseerd in Amersfoort. Er zijn workshops en masterclasses over resultaten pilotprojecten en 2,5 jaar stimuleringsprogramma, ontwikkeling en toekomst stedelijke kavelruil, relatie met andere stedelijke transformatie instrumenten en programma's, provinciale projecten en programma's en nog veel meer. Toegang is gratis.

(Senior) adviseur geluidregelgeving gezocht

Rijkswaterstaat zoekt versterking voor het team geluid van Kenniscentrum InfoMil. De adviseur geluidregelgeving levert inhoudelijke ondersteuning bij het invoeren en toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van geluid. Deze ondersteuning biedt Rijkswaterstaat aan de decentrale overheden en de beleidskern van IenW (DGMI). Dit doet u als Rijkswaterstater in InfoMil- en Informatiepunt Omgevingswet -verband.

Vindplaats en beschikbaarheid standaardteksten LRSO

Er is enige onduidelijkheid over de vindplaats en beschikbaarheid van de standaardteksten van de LRSO. Daarom staat er nu op de webpagina van de LRSO op InfoMil extra informatie hierover. Het is van belang om te weten dat de LRSO de standaardteksten voorlopig alleen beschikbaar stelt aan overheidsinstanties.