Initiatief verduurzaming sportaccommodaties

De Groene Club is een initiatief van de KNVB (voetbalbond) met KNHB en KNLTB (hockey- en tennisbond) om sportaccommodaties te verduurzamen. De sportbonden staan voor sterke, toekomstbestendige verenigingen en willen duurzaamheid inzetten om verenigingen een gezonde financiële positie geven.

Kostenbesparing op energieverbruik

De sportbonden richten zich daarbij in eerste instantie op kostenbesparing door het energieverbruik van verenigingen terug te dringen. Energieverbruik is vaak 15 tot 20% van de totale begroting. Een gemiddelde sportvereniging kan € 7.000 per jaar besparen op de energierekening.

Samenwerken met overheden

De Groene Club wil graag samenwerken met overheden om zoveel mogelijk sportverenigingen te helpen met de verduurzaming van hun accommodatie. De kosten voor een begeleidingstraject (€ 750) zijn een drempel voor verenigingen om aan de slag te gaan. Subsidies vanuit overheden kunnen verenigingen over de streep trekken om werk te maken van energiebesparing en duurzame opwekking.

Meedoen?

Interesse? Neem contact op met projectleider Micha Rots via degroeneclub@knvb.nl.

De Groene Club

Lees meer over De Groene Club op hun website. Hier staan ook alle deelnemende verenigingen.