InfoMil Actueel 295

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 295

Bijeenkomst vergunningverleners LCP LVOC

Op 5 november 2019 organiseert het Rijk een bijeenkomst in Utrecht voor vergunningverleners die de BREF LVOC en de BREF LCP implementeren. Aanleiding is het Schone Lucht Akkoord. Ook van de industrie zal worden gevraagd haar steentje bij te dragen in het verder schoner maken van de lucht. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 18 oktober 2019.

Schrijf u in voor de bijeenkomst 'De Omgevingswet in zicht'

Maandagmiddag 18 november 2019 vindt in Amersfoort het Praktijkfestival plaats, met aansluitend de Bestuurdersbijeenkomst. Het thema van de dag is: 'De Omgevingswet in zicht; waar bestuur en praktijk elkaar ontmoeten en inspireren'. Daarnaast ontvangen we u graag voor een bestuurlijke ontmoeting met collega's en minister Ollongren, voor veel praktijkexpertise en inspiratie. Interesse? Meld u dan aan.

Kom naar de Regiodagen CE-aanpak

De Regiodagen CE-aanpak hebben als doel een circulaire aanpak te ontdekken die werkt voor gemeente of regio. Ook worden er tools en middelen aangeboden die direct toegepast kunnen worden. Daarnaast worden er handvatten aangereikt hoe zowel intern áls extern meer draagvlak voor circulariteit te creëren.

De InfoMil Perspectief nummer 33 staat voor u klaar

Artikelen in dit nummer:

  • Transparante inzameling en sortering: belangrijke stap naar circulair textiel
  • Circulaire rondom veilige opslag lithium-ion batterijen en energieopslagsystemen
  • Handreiking Veehouderij en gezondheid: wel de bouwstenen, niet het antwoord
  • Vuurtje stoken: gezellig, maar ook ongezond
  • PFAS in de bodem: decentrale overheden, kom in actie

Informatie vergunningen milieubelastende activiteit Bal

Op de website staan nieuwe pagina's met informatie over de regels voor vergunningen voor milieubelastende activiteiten die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan. Op deze pagina's staat onder andere uitleg over situaties waarin een vergunningplicht geldt, of er beoordelingsregels en algemene voorschriften gelden en informatie over het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT).