InfoMil Actueel 297

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 297

Lancering nieuw ontwerp aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Op 6 november 2019 is de nieuwe vormgeving van de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl gelanceerd. De navigatie van de website is vernieuwd, zowel wat betreft indeling als werking. Onderaan elke pagina kunt u feedback geven. We gebruiken de aanbevelingen om de site verder te verbeteren.

Aan de slag met energiebesparing in de Omgevingswet

Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl wordt nu ook toegelicht wat de komst van de Omgevingswet betekent voor energiebesparing. Wat blijft er hetzelfde en wat gaat er veranderen?

Slagsessies oktober 2019: 'Nog 14 maanden!'

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2021 in werking. Dat betekent dat overheden nog maar 14 maanden hebben om zich hierop voor te bereiden. Maar hoe kunt u deze tijd het beste besteden? Tijdens de drukbezochte slagsessies in oktober – in Den Bosch, Zwolle, Utrecht en Den Haag – gingen de deelnemers samen op zoek naar het antwoord op deze belangrijke vraag.

Learning on the job in keuzemenu van regeling

De regeling 'Versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2020' biedt toezichthouders energie de mogelijkheid tot 'learning on the job' in 2020. Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen medewerkers op deze manier extra scholing aanbieden.

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet aan Kamer aangeboden

Gemeenten zien de Crisis- en herstelwet (Chw) steeds meer als een vanzelfsprekend middel om te oefenen met de mogelijkheden van de Omgevingswet. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van de Chw die onlangs aan de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden.

Warmte uit water en de wet

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben de nodige juridische speelruimte om de mogelijkheden van aquathermie - het terugwinnen van warmte uit afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater - te benutten. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat STOWA en Dunea in samenwerking met het netwerk Aquathermie hiernaar hebben laten uitvoeren.

Voorlichtingscampagne over houtrook

Houtstokers staan niet altijd stil bij de schadelijke gevolgen van het stoken van hout. Er is nu nieuw voorlichtingsmateriaal die houtstokers helpt zich meer bewust te maken van de schadelijke effecten van het stoken. Gemeenten stellen het voorlichtingsmateriaal via diverse kanalen beschikbaar.