InfoMil Actueel 309

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Gebruik van Basisregistratie Ondergrond levert kansen op

Gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten als Rijkswaterstaat (RWS (Rijkswaterstaat)) hebben allemaal te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO).  Zij leveren gegevens aan, maar gebruiken die ook – en dat levert kansen op. Bijvoorbeeld bij grote RWS-projecten, zoals de verdubbeling van de N33 bij Groningen. 'We hebben daar vroeg in het planproces de gegevens uit de BRO gebruikt. Als je zo’n registratie goed inricht, levert het zeer waardevolle informatie op.'

Op weg naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken momenteel hoeveel extra tijd nodig is voor een realistische voorbereiding op de Omgevingswet. Eind mei willen ze een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum aan het parlement sturen.

Schakeldag 23 juni 2020 geannuleerd

Door de coronacrisis is besloten de Schakeldag te annuleren. Deze zou op 23 juni plaatsvinden. De Schakeldag is een initiatief van Rijkswaterstaat - kenniscentrum InfoMil en wordt samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet georganiseerd. Wanneer er meer bekend is over de Schakeldag in 2021 laten we dit weten via onze website  schakeldagen.nl.

Challenge: Toerist vanuit eigen huis

Hoe is de luchtkwaliteit in je nieuwe omgeving? Zijn er veel wegen in de buurt die geluidsoverlast geven? Is er veel groen in je omgeving waar je kunt ontspannen? Ook benieuwd hoe jouw leefomgeving scoort? Kijk op de nieuwste tool van de Atlas Leefomgeving: Check je plek! En doe mee aan de challenge Toerist vanuit eigen huis.

Energietransitie moet: de Omgevingswet gaat helpen

Welke instrumenten uit de Omgevingswet zijn praktisch en toepasbaar in gemeentes om de overgang naar duurzame energie te versnellen? Dit staat in het eindrapport 'Energietransitie versnellen met de Omgevingswet'.

De Omgevingswet kent een lange aanloop

'Volle kracht vooruit', blogt Arjan Nijenhuis (MT-lid/relatiemanager Omgevingswet). De manier waarop de wet wordt toegepast, bepaalt haar succes. Wij weten ons nu verzekerd van veel positieve energie bij talloze betrokkenen overal in het land.