InfoMil Actueel 317

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Instructieregels Omgevingswet zijn doe- en denkregels

De instructieregels van het Rijk vormen een belangrijk kader voor de uitwerking van gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Soms dwingend, met voorschriften waar gemeenten niet van mogen afwijken. Maar veel vaker geven deze regels juist ruimte voor maatwerk. 'Bij onderwerpen als geluid, horeca en bedrijfsmatige activiteiten hebben gemeenten veel vrijheid.'

Veranderingen toezicht en handhaving rijkspartijen

Onlangs verscheen het 'Rapport toezicht en handhaving rijkspartijen Omgevingswet'. Een document dat inzicht geeft in de effecten die de invoering van de Omgevingswet heeft op toezicht en handhaving door rijkspartijen.

Aanvraagformulieren 2e intensiveringsronde beschikbaar

De aanvraagformulieren voor de 2e intensiveringsronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht zijn beschikbaar. Alle rechthebbende omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en gemeenten kunnen tot uiterlijk  25 september 2020 de aanvraagformulieren indienen bij Rijkswaterstaat.