InfoMil Actueel 337

InfoMil Actueel

Verlengd tot 17 juli: enquête voor een Circulair materialenplan (CMP)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de kamerbrief van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1). Het ministerie vraagt via een enquête de inbreng van bedrijven en overheden voor de ontwikkeling van dit nieuwe plan. Vanwege diverse verzoeken is de reactietermijn nu verlengd tot 17 juli 2021.

Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

Op 20 juni is een wijziging van de Regeling Geurhinder en veehouderij (Rgv) in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 21 juni moet voor het berekenen van geurhinder uit veehouderijen het programma V-Stacks Vergunning 2021 worden gebruikt. Op de website van InfoMil vindt u informatie over deze wijziging.

Kwartslag 16: Je gaat het pas zien als je het doorhebt

In deze Kwartslag informeren we u over de actualiteiten van de Omgevingswet en delen we verhalen uit de praktijk. In deze editie onder meer aandacht voor Eva Tannehill, coördinator van de oefenaanpak binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Haar advies: ga het gewoon dóén!

Verder: terugblikken op de 4e Inspiratiedag en de Flevolandse Omgevingswet-weken. En test uw kennis over de Omgevingswet in de Zomerkwis Omgevingswet 2021.

Wijzigingsbesluit Bal en oplegnotitie voor BBT-conclusies Afvalverbranding gepubliceerd

Het wijzigingsbesluit van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor de implementatie van de BBT-conclusies Afvalverbranding is op 25 juni 2021 gepubliceerd in het Staatsblad (BBT: Beste beschikbare technieken). Hierin staan emissie-eisen voor de afval(mee)verbrandingsinstallaties. Als handvat voor de vergunningverlening is er de oplegnotitie BREF Afvalverbranding van Rijkswaterstaat.

Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

Op 1 juli 2021 is de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor grondeigendom zijn daarmee afgerond.

Nieuwe regels over wegwerpplastic per 3 juli 2021

Het gebruik van wegwerpplastic wordt vanaf 3 juli 2021 stap voor stap verminderd. Sommige producten zijn namelijk slecht voor het milieu en worden verboden.

Aan circulair bouwen, bouw je samen

Vanaf 2030 wil Rijkswaterstaat volledig klimaatneutraal en circulair werken. Dit betekent dat het aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen circulair moet. Met een SBIR-uitvraag daagt Rijkswaterstaat marktpartijen uit met oplossingen te komen voor de doorontwikkeling van een circulair viaduct. 'De hele keten moet klaargestoomd worden, er is een trein gaan rijden.'

Workshop vergunningverlening waterstoftankstations

In deze door het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma en NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) georganiseerde workshop vertellen experts vanuit initiatiefnemers, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) over hun ervaringen met het vergunningstraject bij het oprichten van een waterstofvulpunt. Meer informatie volgt na de zomervakantie via deze nieuwsbrief en de website van H2-platform.