InfoMil Actueel 350

InfoMil Actueel

Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Steeds meer overheden zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De wet en het DSO zijn geen doel op zich, maar middelen om met elkaar te zorgen dat het in Nederland prettig wonen, werken en leven is.

Klimaatdashboard nu ook voor neerslag en droogte

Neerslag en droogte in Nederland. Hoe was het, hoe is het en hoe gaat het worden? Naast temperatuur zijn vanaf vandaag ook neerslag en droogte te zien in het klimaatdashboard.

Vaststelling nieuwe versie Zaaktypecatalogus Omgevingswet

Er is een nieuwe conceptversie van de Zaaktypecatalogus Omgevingswet (ZTC-OW) opgesteld. De daarin opgenomen zaaktypen beschrijven de processen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Voordat deze nieuwe versie wordt vastgesteld, bestaat de mogelijkheid vragen en opmerkingen in te dienen. Dit kan tot dinsdag 4 januari 2022.

De 6e online Inspiratiedag: uitdagingen en oplossingen op weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Op 9 december vond de 6e Inspiratiedag van het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet plaats. Het online programma bestond uit diverse workshops. Het thema van de dag: stap voor stap naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Ook werd de winnaar van de Aandeslag-Trofee bekend.

Meer emissiereductie eisen dan wettelijk minimum is mogelijk

Het rapport 'Juridische mogelijkheden om te komen tot scherper vergunnen in de veehouderijbranche' gaat in op de mogelijkheden om bij veehouderijen meer emissiereductie te bereiken dan wat minimaal moet. Vooral vanwege de wens om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Actieprogramma windturbines opgestart na uitspraak Raad van State

Sinds een uitspraak van de Raad van State kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Om opnieuw rijksregels voor windturbineparken vast te stellen, moet het Rijk eerst een milieueffectrapport (MER) maken. Naar aanleiding van de uitspraak hebben 3 ministeries een actieprogramma opgestart, waarbij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg (IPO) en uitvoeringsorganisaties zijn betrokken.

Start participatie milieueffectrapportage Rijksmilieuregels windturbines

U kunt een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor op te stellen Rijksmilieuregels voor windturbines. Dit kunt u doen van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022.

Oplegnotitie BREF FDM gepubliceerd

De oplegnotitie BREF FDM is gepubliceerd op InfoMil en IPLO. Deze oplegnotitie is een hulpmiddel dat het bevoegd gezag kan gebruiken voor de implementatie van de BBT-conclusies.

Workshop REV co-creatie: persona’s als basis voor Atlas Leefomgeving kaarten

Op dinsdag 25 januari 2022 organiseert de Atlas Leefomgeving de 4e workshop van een reeks maandelijkse online workshops. De Atlas Leefomgeving heeft binnen het thema veiligheid kaartbeelden ontwikkeld met een 4-tal persona's als uitgangspunt. Bent u werkzaam in het veiligheidsdomein en wilt u meehelpen met het verbeteren van de kaarten in de Atlas Leefomgeving? Dan is deze workshop dé gelegenheid om wensen over de kaarten kenbaar te maken.

Nieuwe versie Activiteitenbesluit Internet Module

Vanaf 3 januari 2022 is een nieuwe versie van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn herindelingen van gemeenten verwerkt.