Start participatie milieueffectrapportage Rijksmilieuregels windturbines

Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 kunt u via Platform Participatie een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport (MER) te maken voor op te stellen Rijksmilieuregels voor windturbines, 'nationale windturbinebepalingen leefomgeving'.

De eerste stap in het maken van het MER, is het opstellen van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD). Het ministerie licht de NRD en de verdere procedure van het MER en opstellen van de windturbinebepalingen toe tijdens digitale bijeenkomsten.

Meer informatie