InfoMil Actueel wordt IPLO Nieuws

Gepubliceerd 1 maart 2022

Na 18 jaar nemen we afscheid van InfoMil Actueel. Later deze maand verschijnt de opvolger: IPLO Nieuws. Deze verandering is onderdeel van het proces waarin InfoMil alle bestaande en nieuwe kennis overdraagt aan Informatiepunt Leefomgeving. Jacco Schotvanger Afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet InfoMil vertelt meer over deze overgang.

InfoMil draagt bestaande én nieuwe kennis over aan Informatiepunt Leefomgeving

Binnen het Kenniscentrum InfoMil is de voorbereiding op de Omgevingswet in volle gang. In de adviezen komt de integrale benadering van onze leefomgeving al terug. Daarvoor is de aanwezige kennis verdiept en verbreed. Om beleidsmakers, -uitvoerders én het bedrijfsleven nog beter te bedienen.

Lange en intensieve voorbereiding

In de aanloop naar de Omgevingswet is de helpdesk van InfoMil inmiddels opgegaan in het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Ook aan de website van het informatiepunt hebben InfoMillers meegewerkt. De overige activiteiten van InfoMil, zoals de voorlichtingsdagen en cursussen, worden na de inwerkintreding van de Omgevingswet onder de naam van het moederbedrijf Rijkswaterstaat voortgezet. 'Aan deze overgang is een lange en intensieve voorbereiding voorafgegaan', vertelt Jacco Schotvanger, Afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet InfoMil, die de transitie coördineert.

Investering betaalt zich uit

'Vanaf het begin hebben we meegedacht in de ontwikkeling van de Omgevingswet', vertelt Schotvanger. 'Zicht gekregen op mogelijke problemen en gezamenlijk daarvoor oplossingen weten te vinden. Die investering betaalt zich nu uit. Binnen InfoMil is er altijd op gestuurd dat iedereen expertise ontwikkelt op minimaal 2 thema's. Kennis delen binnen vakgroepen, zoals bij IPLO gebeurt, versterkt die integrale benadering. De InfoMillers staan dus met 1 been nog in het InfoMil, en met het andere been al in de Omgevingswet.'

Informatie over oude en nieuwe stelsel

'In de helpdesk van IPLO zie je nu dat bijvoorbeeld onze luchtspecialisten uitleg geven over zowel het oude als het nieuwe stelsel. Wie ons met een vraag benadert, komt dus bij dezelfde mensen terecht.'
Naast onder andere de geluids- en afvalexperts dienen zich nieuwe disciplines aan. Zoals het thema natuur.' Dat was nog nauwelijks een aandachtsveld van de 4 grote helpdesks die binnen IPLO zijn samengegaan.'

Ook het bedrijfsleven kan vragen stellen

IPLO gaat ook het bedrijfsleven van dienst zijn. 'Als InfoMil mochten wij de laatste jaren die service voor de meeste thema's niet meer verzorgen. Nu kunnen we professionals weer adviseren. Onderzoeks- en adviesbureaus, maar ook de schilder die vragen heeft over de opslag van gevaarlijke stoffen.'

Meer informatie