Beoordelingsinstrumenten energiebesparing

Voor de energiebesparings- en informatieplicht zijn twee hulpmiddelen beschikbaar. Het beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht (CEM) en het filterinstrument erkende maatregelen energiebesparing (FEM). Met beide hulpmiddelen beoordeelt u naleefgedrag op een locatie van een bedrijf of instelling. Ook bieden beide instrumenten mogelijkheden om handig met uw verzamelde gegevens om te gaan.

Let op: het FEM houdt op te bestaan! Tot 31 december 2021 kunt u uw gegevens van inspecties nog in het systeem invoeren. Uw data blijven tot uiterlijk 31 maart 2022 nog beschikbaar om te downloaden.
Het CEM wordt naar gebruikerswensen steeds verder verbeterd.

Het Filterinstrument erkende maatregelen (FEM) wordt afgebouwd. Het  is de afgelopen jaren beschikbaar geweest om in 6 stappen de toepasselijke erkende maatregelen voor energiebesparing te bepalen. Met de invoering van de Informatieplicht energiebesparing, is dit hulpmiddel in praktijk gaandeweg vervangen door het gebruik van het Beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht.

Tot 31 december 2021 kunt u uw gegevens van inspecties nog in het systeem invoeren. Daarna blijven uw data tot uiterlijk 31 maart 2022 beschikbaar om te downloaden. Na die datum heeft u ook geen toegang meer.

Het Beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht (CEM) https://controle-informatieplicht.infomil.nl/(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) heeft als doel om in 4 stappen de rapportages te beoordelen en uw bevindingen vast te leggen van de bedrijven, instellingen en organisaties die via eLoket van RVO.nl verplicht zijn om te rapporteren.
Op basis van uw gebruikerswensen is dit hulpmiddel onlangs met een aantal releases verbeterd. Momenteel wordt het nog verder ontwikkeld op het toepassen van uw bedrijfsformat bij output van uw bevindingen. En op het beschikbaar hebben van een Community om uw vragen te stellen en uw ervaringen onderling te delen.

Beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht

Een hulpmiddel om in 4 stappen de rapportages te beoordelen en uw bevindingen vast te leggen. In 2019 moesten meerdere bedrijven, instellingen en organisaties rapportages indienen via eLoket van RVO.nl.  Om deze rapportages te beoordelen is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een hulpmiddel ontwikkeld voor decentrale overheden. Het beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht is beschikbaar.

Wat biedt het beoordelingsinstrument?

In tabel 1 is een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden voor een gebruiker. Een gebruiker kan algemene of specifieke rechten waarmee bepaalde opties toegankelijk zijn.

Tabel 1: Gebruikersopties (op hoofdlijnen) beoordelingsinstrument
Algemeen Specifiek
Bulkupload XML's uit eLoket informatieplicht -
Overzichtelijk inzicht in gerapporteerde gegevens per locatie -
Registreren bevindingen bevoegd gezag -
Rapportage samenstellen met alle bevindingen, actielijst (planning) en ingevoerde gegevens per locatie. -
Verzendoptie om rapportage met bevindingen, actie en verzamelde gegevens te versturen aan de contactpersoon. -

Filterinstrument erkende maatregelen energiebesparing (FEM)

Let op: het FEM houdt op te bestaan! Tot 31 december 2021 kunt u uw gegevens van inspecties nog in het systeem invoeren. Uw data blijven tot uiterlijk 31 maart 2022 nog beschikbaar om te downloaden. Na die datum heeft u geen toegang meer.

De FEM is een hulpmiddel om in 6 stappen de toepasselijke erkende maatregelen voor energiebesparing te bepalen. Het instrument werkt op een pc, een tablet en een smartphone.  Het instrument geeft snel inzicht in hoeverre een locatie voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit.

Wat biedt het filterinstrument?

In het instrument zijn meerdere opties aangeboden die in overleg en op verzoek van gebruikers zijn doorgevoerd. In tabel 2 is een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden voor een gebruiker. Een gebruiker kan algemene of specifieke rechten waarmee bepaalde opties toegankelijk zijn.

Tabel 2: Gebruikersopties op hoofdlijnen filterinstrument
Algemeen Specifiek
Persoonlijk startscherm met alle gestart, lopende of afgeronde beoordelingen Startscherm totaal over- en inzicht in alle gestarte, lopende of afgeronde beoordelingen vanuit de organisatie
Verzendoptie beoordelingsformulier om informatie aan te leveren op afstand -
Exportfunctie naar XML per afgeronde beoordeling Exporteren naar XML van alle beoordelingen van de organisatie
Actuele informatie over de erkende maatregelen voor energiebesparing (volgens bijlage 10 Activiteitenregeling). -
Koppeling maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud per erkende maatregel voor energiebesparing. -
Rapportage samenstellen met alle bevindingen, actielijst (planning) en ingevoerde gegevens per locatie. -
Verzendoptie om rapportage met bevindingen, actie en verzamelde gegevens te versturen aan de contactpersoon. -

Hoe vraagt u een gebruikersaccount aan?

Bij een gebruikersaccount voor FEM heeft u automatisch ook uw inloggegevens voor het beoordelingsinstrument. U kunt een gebruikersaccount aanvragen door de informatie aan te leveren via het aanvraagformulier.


Erkende maatregelen voor energiebesparing

Voor 19 bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing via de wet- en regelgeving weergegeven. Op de volgende internetsites vindt u een overzicht van de relevante bedrijfstakken en meer achtergrondinformatie per erkende maatregel voor energiebesparing.