Beoordelingsinstrumenten energiebesparing

Voor de energiebesparings- en informatieplicht zijn twee hulpmiddelen beschikbaar. Het beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht en het filterinstrument erkende maatregelen energiebesparing. Met beide hulpmiddelen beoordeelt u naleefgedrag op een locatie van een bedrijf of instelling. Ook bieden beide instrumenten mogelijkheden om handig met uw verzamelde gegevens om te gaan.

Beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht

Een hulpmiddel om in 4 stappen de rapportages te beoordelen en uw bevindingen vast te leggen. In 2019 moesten meerdere bedrijven, instellingen en organisaties rapportages indienen via eLoket van RVO.nl.  Om deze rapportages te beoordelen is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een hulpmiddel ontwikkeld voor decentrale overheden. Het beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht is beschikbaar.

Wat biedt het beoordelingsinstrument?

In tabel 1 is een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden voor een gebruiker. Een gebruiker kan algemene of specifieke rechten waarmee bepaalde opties toegankelijk zijn.

Tabel 1: Gebruikersopties (op hoofdlijnen) beoordelingsinstrument
Algemeen Specifiek
Bulkupload XML's uit eLoket informatieplicht -
Overzichtelijk inzicht in gerapporteerde gegevens per locatie -
Registreren bevindingen bevoegd gezag -
Rapportage samenstellen met alle bevindingen, actielijst (planning) en ingevoerde gegevens per locatie. -
Verzendoptie om rapportage met bevindingen, actie en verzamelde gegevens te versturen aan de contactpersoon. -

Filterinstrument erkende maatregelen energiebesparing

Een hulpmiddel om in 6 stappen de toepasselijke erkende maatregelen voor energiebesparing te bepalen. Het instrument werkt op een pc, een tablet en een smartphone.  Het instrument geeft snel inzicht in hoeverre een locatie voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit.

Wat biedt het filterinstrument?

In het instrument zijn meerdere opties aangeboden die in overleg en op verzoek van gebruikers zijn doorgevoerd. In tabel 2 is een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden voor een gebruiker. Een gebruiker kan algemene of specifieke rechten waarmee bepaalde opties toegankelijk zijn.

Tabel 2: Gebruikersopties op hoofdlijnen filterinstrument
Algemeen Specifiek
Persoonlijk startscherm met alle gestart, lopende of afgeronde beoordelingen Startscherm totaal over- en inzicht in alle gestarte, lopende of afgeronde beoordelingen vanuit de organisatie
Verzendoptie beoordelingsformulier om informatie aan te leveren op afstand -
Exportfunctie naar XML per afgeronde beoordeling Exporteren naar XML van alle beoordelingen van de organisatie
Actuele informatie over de erkende maatregelen voor energiebesparing (volgens bijlage 10 Activiteitenregeling). -
Koppeling maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud per erkende maatregel voor energiebesparing. -
Rapportage samenstellen met alle bevindingen, actielijst (planning) en ingevoerde gegevens per locatie. -
Verzendoptie om rapportage met bevindingen, actie en verzamelde gegevens te versturen aan de contactpersoon. -

Hoe vraagt u een gebruikersaccount aan?

Bij een gebruikersaccount voor FEM heeft u automatisch ook uw inloggegevens voor het beoordelingsinstrument. U kunt een gebruikersaccount aanvragen door de informatie aan te leveren via het aanvraagformulier.


Erkende maatregelen voor energiebesparing

Voor 19 bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing via de wet- en regelgeving weergegeven. Op de volgende internetsites vindt u een overzicht van de relevante bedrijfstakken en meer achtergrondinformatie per erkende maatregel voor energiebesparing.