Beoordelingsinstrumenten energiebesparing

Voor de energiebesparings- en informatieplicht is het beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht (CEM) beschikbaar. Met dit hulpmiddel beoordeelt u naleefgedrag op een locatie van een bedrijf of instelling. Ook biedt het instrument mogelijkheden om handig met uw verzamelde gegevens om te gaan.

Het Beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht (CEM) https://controle-informatieplicht.infomil.nl heeft als doel om in 4 stappen de rapportages te beoordelen en uw bevindingen vast te leggen van de bedrijven, instellingen en organisaties die via eLoket van RVO.nl verplicht zijn om te rapporteren.
Op basis van uw gebruikerswensen is dit hulpmiddel onlangs met een aantal releases verbeterd. Momenteel wordt het nog verder ontwikkeld op het toepassen van uw bedrijfsformat bij output van uw bevindingen. En op het beschikbaar hebben van een Community om uw vragen te stellen en uw ervaringen onderling te delen.

Beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht

Een hulpmiddel om in 4 stappen de rapportages te beoordelen en uw bevindingen vast te leggen. In 2019 moesten meerdere bedrijven, instellingen en organisaties rapportages indienen via eLoket van RVO.nl.  Om deze rapportages te beoordelen is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een hulpmiddel ontwikkeld voor decentrale overheden. Het beoordelingsinstrument rapportages informatieplicht is beschikbaar.


Erkende maatregelen voor energiebesparing

Voor 19 bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing via de wet- en regelgeving weergegeven. Op de volgende internetsites vindt u een overzicht van de relevante bedrijfstakken en meer achtergrondinformatie per erkende maatregel voor energiebesparing.