Duurzame ontwikkeling, energiebesparing

Als het gaat om duurzame ontwikkeling en techniek, dan richt InfoMil zich voornamelijk op de milieubelangen. De sociale en economische belangen worden daarbij niet uit het oog verloren. Het gaat om doeltreffende technieken voor milieubescherming om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken.

De bescherming van het milieu houdt ook de verbetering van het milieu in. Dat betekent de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen, of afvalwater, of energie- en grondstoffenbesparing. Maar ook de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer en vervoer naar bedrijven toe.

De pagina's beste beschikbare technieken (BBT en BREFs), energie en vervoermanagement geven informatie over de technieken waarmee het milieu zo goed mogelijk beschermd wordt.

industrieenergieverkeer


Informatie per functie, activiteit of branche