Moet de afscherming door gebouwen meegenomen worden bij het bepalen van de geluidsbelasting door rijksinfrastructuur?

Vraag

Moet de afscherming door gebouwen meegenomen worden bij het bepalen van de geluidsbelasting door rijksinfrastructuur?

Antwoord

Ja. Met de invoering van geluidproductieplafonds is het bepalen de geluidsbelasting in het kader van een hogere waarden voor wat betreft de omgevingskenmerken (zoals bebouwing) niet gewijzigd. Voor wat betreft rijksinfrastructuur moeten wel de brongegevens uit het geluidsregister worden gehanteerd.

NB. Afscherming door gebouwen wordt overigens niet betrokken in het vaststellen van de geluidsbelasting op de referentiepunten; het geluidproductieplafond.