Geluid

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies/bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluidsoverlast, zoals verkeer en bedrijven. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Hier vindt u op overheden gerichte informatie over het aspect geluid in relatie tot het omgevingsrecht.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Aan de slag

Hier vindt u handleidingen, correctiefactoren Cwegdek en een rekentool voor wegverkeerslawaai.

Regelgeving

Hier vindt u informatie over regelgeving specifiek op het aspect geluid en andere regelgeving waarbij geluid een rol speelt.

Functies / Activiteiten

Hier vindt u informatie over het aspect geluid in relatie op specifieke functies of activiteiten.

Thema's

Hier vindt u informatie over verschillende thema's in relatie tot geluid zoals geluidgevoelige objecten en ruimtelijke ordening.

Kartering en Actieplannen

straat-bovenaazicht-delcio-

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt de overheden die geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten opstellen.