Melding Sanering

Op 24 februari 2010 is de Wet geluidhinder gewijzigd met betrekking tot het vervallen van artikelen in de Wet geluidhinder die betrekking hebben op het melden van saneringsgevallen voor industrielawaai en wegverkeerslawaai. Dit is geregeld via een inwerkingstredingsbesluit (Staatsblad, Jaargang 2010, Nr. 63).

In het inwerkingtredingsbesluit wordt geregeld dat Artikel V van de "wet van 5 juli 2006, houdende wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase)", zoals gewijzigd bij artikel IX van de "wet van 13 september 2007 tot wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten" in werking treedt.

De "wet van 5 juli 2006, houdende wijziging Wet geluidhinder" is op 1 augustus 2006 in het Staatsblad (jaargang 2006, nr. 350) gepubliceerd.
U kunt de kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen (uitgebreid zoeken) met als zoekterm nummer "29879".

De "wet van 13 september 2007 tot wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten" is op 2 oktober 2007 in het Staatsblad (jaargang 2007, nr 349) gepubliceerd.
U kunt de kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen (uitgebreid zoeken) met als zoekterm nummer "30848".


Artikel V van de wet van 5 juli 2006, houdende wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) regelt het vervallen van de artikelen in de Wet geluidhinder die betrekking hebben op het melden van saneringsgevallen voor industrielawaai en wegverkeerslawaai.

Het betreft voor industrielawaai wijzigingen van artikelen 62 Wgh en 63 Wgh.
Het betreft voor wegverkeerslawaai wijzigingen van artikelen 89 Wgh en 98 Wgh. Artikel 88 Wgh is komen te vervallen.


NB. Het was vanaf 1 januari 2009 toch al niet meer mogelijk om saneringsgevallen voor industrielawaai en wegverkeerslawaai te melden.