Veiligheidsvoorschriften voor parkeren vervoerseenheden gevaarlijke stoffen

Onderstaande tabel geeft de vindplaats van de milieuregels voor het parkeren van vervoerseenheden met stoffen of voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code (code voor vervoer gevaarlijke stoffen over zee):

Activiteit, Bor bijlage 1 en TypeC/vergunningplicht

Activiteit

Bor bijlage 1

Type C/ vergunningplicht

Parkeren vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

Categorie 13

Parkeren van meer dan 3 vervoerseenheden

Meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden

Activiteit Activiteitenbesluit Activiteitenreling
Parkeren vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

§ 4.1.4, artikel 4.6a en 4.7

§ 4.1.4, artikel 4.21

Een omgevingsvergunning is nodig voor een inrichting voor:

  • het parkeren van meer dan 3 vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen
  • het meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen (het weekend telt niet mee voor de periode van 24 uur)

Wordt deze bovengrens niet overschreden, dan gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Voor parkeren op de openbare weg geldt andere regelgeving, zoals het ADR en mogelijk de plaatselijke verordening.

Vervoerseenheden

Het gaat om vervoerseenheden, zoals een tankwagen, die bestemd en geschikt zijn voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen. Onder dit begrip valt niet een geparkeerd bestelbusje waarin een werkvoorraad verfbussen of andere gevaarlijke stoffen in verpakking liggen. Als bestelbusjes structureel worden gebruikt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, dan kan dit worden gezien als opslag van gevaarlijke stoffen en gelden de voorschriften van paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit.

Op deze pagina is de volgende informatie opgenomen over het parkeren van vervoerseenheden met stoffen of voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code (code voor vervoer gevaarlijke stoffen over zee).

Deze eisen gelden overigens niet bij het opstellen van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen in verband met aanmelden of andere formaliteiten, of bij het opstellen van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen voor het verrichten van laad- of loshandelingen.

Minimumafstand tot woningen

Een vervoerseenheid met gevaarlijke stoffen moet op ten minste 20 meter afstand van een woning worden geparkeerd. Dit betreft de afstand tussen de rand van de vervoerseenheid en de gevel van de woning.

Verbod opslag bepaalde stoffen

In de vervoerseenheid mogen de volgende gevaarlijke stoffen niet aanwezig zijn:

  • stoffen van verpakkingsgroep I
  • klasse ADR 1
  • klasse ADR 6.2, met uitzondering van categorie I3 en I4

Ontoegankelijk voor onbevoegden

De geparkeerde vervoerseenheden mogen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Hieraan kan worden voldaan als:

  • het terrein als geheel voldoende is beschermd door onder meer muren, gebouwen, hekken of water (sloot) van voldoende breedte
  • de parkeerplaats is afgeschermd door een vast hekwerk of gaaswerk van onbrandbaar materiaal met een hoogte van ten minste 1,8 meter