Enquête Ladder voor duurzame verstedelijking

Op 1 juli 2017 is de "Ladder voor duurzame verstedelijking" vereenvoudigd. De ladder is een wettelijk instrument (Besluit ruimtelijke ordening) over efficiënt ruimtegebruik. Daarbij is een nieuwe handreiking verschenen en een helpdesk opengesteld.

Wij zijn nieuwsgierig naar de eerste ervaringen. Met de resultaten van deze korte enquête over het onderwerp ''Ladder voor duurzame verstedelijking" hopen we de dienstverlening te verbeteren.