Ruimte

Ruimtelijke planvorming is complex. Het gaat vaak om tegengestelde maatschappelijke belangen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, bedrijvigheid, wonen en natuur met ieder hun eigen ruimtelijke behoeften. Daarnaast zijn er andere factoren, die de besluitvorming vaak lastig maken, zoals de soms vele verschillende (private) partijen, een politieke dynamiek en de lange tijdshorizon van projecten, waardoor er in de loop van de tijd veel kan veranderen.


Nieuwe activiteiten hebben vaak effecten (bijvoorbeeld geluid of luchtkwaliteit) op de omgeving. Het in beeld brengen van deze effecten is soms ingewikkeld. Voor het tegen elkaar afwegen van de belangen en de effecten zijn goede afwegingskaders van belang. Vervolgens hebben we te maken met een wettelijk stelsel om de afweging van al die belangen in goede banen te leiden.