Opslag gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Vraag

Valt de opslag van gewasbeschermingsmiddelen of biociden (bestrijdingsmiddelen) altijd onder de PGS 15?

Antwoord

Nee, niet altijd. Dit hangt af van de hoeveelheid en de aard van de stof die wordt opgeslagen.

Als minder dan 400 kg wordt opgeslagen, dan valt de opslag niet onder de reikwijdte van de PGS 15, ook als de stof ADR-geclassificeerd of een CMR-stof is.

Bij de opslag van 400 kg of meer, is de vraag of de stof onder het ADR valt of een CMR (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch)-stof is. In dat geval is de PGS 15 van toepassing net als bij andere ADR-geclassificeerde stoffen en CMR-stoffen.

Als dat niet het geval is, dan mag een gewasbeschermingsmiddel of biocide als 'aanverwante stof’ gezamenlijk met gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, maar dit is niet verplicht.

Vindplaats
PGS15:2016 tabel 1.1
PGS15:2011 tabel 1.1