PGS

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een actueel overzicht opgenomen van voorschriften. Hierin staan eisen en criteria die kunnen worden gebruikt bij milieuvergunningverlening, het opstellen van algemene regels en toezicht op bedrijven voor arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid.

Voor inhoudelijke vragen over de PGS richtlijnen kunt u contact opnemen met de helpdesk van InfoMil. Voor procesmatige vragen (bijvoorbeeld wanneer wordt PGS X geactualiseerd?), kunt u contact opnemen met het PGS projectbureau. Fouten in een PGS, nieuwe technische inzichten en vergelijkbare punten kunt u doorgeven aan beide organisaties.

Informatie over de eisen van het Activiteitenbesluit aan de opslag van gevaarlijke stoffen staat op de pagina Veiligheid in het Activiteitenbesluit.

PGS-richtlijnen

De PGS-richtlijnen zijn te vinden op de website Publicatiereeks gevaarlijke stoffen.

Overige informatie

Voor bepaalde PGS-richtlijnen is achtergrondinformatie beschikbaar. Deze staat weergegeven in de tabel op deze pagina.

Achtergrondinformatie PGS-richtlijnen

PGS-richtlijn

Aanvullende
informatie

Algemeen Vragen en antwoorden algemeen
PGS 3

Het gebruik van het rekenpakket SAFETI-NL is nu voorgeschreven voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een inrichting met gevaarlijke stoffen. Samen met de Handleiding risicoberekeningen Bevi vervangt dit pakket de PGS 1 t/m 4.

PGS 15

Handleiding PGS 15: 2011 versie 1.1 (december 2012)

Vragen en antwoorden PGS 15

PGS 19

In de praktijk blijkt dat de figuren en tabellen voor het bepalen van de intern aan te houden afstanden tot propaantanks van de PGS 19:2013 moeilijk toepasbaar en onnauwkeurig zijn. Om deze reden is de PGS 19 tool ontwikkeld.

Overig

Voor tanks waarvoor geen PGS richtlijn beschikbaar is, kan de Richtlijn tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds (pdf, 1.8 MB) gebruikt worden.