Behandelen van gewassen

De activiteit omvat het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het behandelen van gewassen. Onder behandelen wordt verstaan het transporteren, sorteren, spoelen, wassen, dompelen van gewassen. Ook het afvalwater wat ontstaat bij het spoelen van fusten en verpakkingen is onder deze paragraaf gebracht. De activiteit is geregeld in paragraaf 3.5.6 'Behandelen van gewassen van het Activiteitenbesluit'. De voorschriften zijn alleen van toepassing bij agrarische activiteiten als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering.

Spoelen van gewassen

Er zijn eisen voor het hergebruik van spoelwater en het lozen van afvalwater dat ontstaat bij het spoelen van gewassen.

De voorschriften zijn alleen van toepassing op spoelen van gewassen bij agrarische activiteiten. De activiteit is dan ook onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. Het spoelen gebeurd voordat de geoogste gewassen worden afgevoerd. Denk daarbij vooral aan het verwijderen van grond dat nog aan het geoogste gewas kleeft (tarragrond).

Spoelen van verpakkingen en fusten

Er zijn eisen voor het lozen van afvalwater dat ontstaat bij het spoelen van fusten en verpakkingsmateriaal waarin gewassen zijn opgeslagen voor agrarische activiteiten.

Dit afvalwater ontstaat alleen in situaties waar agrarische gewassen worden geteeld.

Sorteren van gewassen

Er zijn eisen voor het lozen van afvalwater dat ontstaat bij het sorteren en transporteren van geteelde gewassen.

De activiteit vind plaats voordat men het gewas naar de afnemers verstuurd. Het gaat hier met name om het sorteren en transport van eigen geteelde gewassen. Er mag sprake zijn van een beperkte hoeveelheid gewassen van derden.

Douchen of dompelen van gewassen met biociden

Dompellen_van_bollen

Het afvalwater afkomstig van het behandelen van gewassen met gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag niet worden geloosd. Afvalwater moet samen met de vloeistof, die is gebruikt voor het dompelen of douchen, worden afgevoerd als gevaarlijk afval.