Gewasbeschermingsmiddelen bij sport en recreatie


Als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen bij sport- en recreatieterreinen, gaat het niet alleen om het toepassen. Ook bijvoorbeeld het aanmaken van de middelen is een aandachtspunt. net als het uitwendig reinigen en stallen gewasbeschermingswerktuigen. Formeel zijn deze laatste twee alleen voor agrarische situaties. Het geeft wel een beeld hoe men de zorgplicht bij sport- en recreatieterreinen kan invullen.