Handreiking Saldering luchtkwaliteit

In 2006 is de Handreiking Saldering luchtkwaliteit verschenen. De handreiking geeft informatie over de mogelijkheden voor het salderen van de luchtkwaliteit bij projecten.

In de praktijk wordt projectsaldering nauwelijks (meer) toegepast.

Download Handreiking Saldering luchtkwaliteit (pdf, 270 kB)

Handreiking Saldering luchtkwaliteit

In 2006 heeft het ministerie van VROM een Handreiking Saldering luchtkwaliteit uitgebracht. Toen golden het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Regeling saldering luchtkwaliteit 2005 nog. De handreiking is op dat punt niet meer actueel. Maar hij kan wel waarde hebben voor overheden die projectsaldering willen toepassen op basis van de Regeling Projectsaldering 2007. De voorwaarden voor (project)saldering zijn bij deze Regeling nauwelijks gewijzigd.