InfoMil Actueel 239

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 239

Programma Schakeldag 2017: De kracht van samenwerken

“De kracht van samenwerken”, dat is het motto van de Schakeldag op 29 juni 2017. Samenwerken is een onmisbaar onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Bergbeklimmer en expeditieleider Melvin Redeker organiseerde expedities naar de steilste toppen van de Himalaya. Hij is er trots op dat hij altijd met het gehele team op de top stond. Redeker laat voelen hoe u met samenwerken een overwinning bereikt.

Interbestuurlijk aspect uniek bij leerreis Omgevingswet

Bent u benieuwd naar de ervaringen van collega’s bij andere overheden bij de invoering van de Omgevingswet? Wilt u nieuwe inzichten opdoen en van gedachten wisselen over dit proces? Dan is de leerreis Omgevingswet van het programma Aan de slag met de Omgevingswet iets voor u.

Bouwsteen omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie

Afgelopen maand kwam het resultaat van het onderzoek ‘Omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie’ naar buiten. Aan de hand van ervaringen uit diverse gemeentes is een handleiding opgesteld, ‘Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid’. Deze handleiding helpt gemeentes bij het maken van keuzes op het gebied van omgevingsveiligheid. Het geeft daarmee een mooie inkijk in hoe dit milieuthema straks in de omgevingsvisie kan worden meegenomen.

Nieuwe versie van de NIBM-tool (2017)

In de planvorming moet de initiatiefnemer vaststellen of het plan niet-in-betekenende-mate (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Hiervoor is een tool gemaakt: de NIBM-tool. InfoMil heeft de emissiefactoren en generieke gegevens in de NIBM-tool aangepast. De aanpassing bestaat uit het vervangen van de gegevens door de gegevens uit de publicatie van maart 2017.

Verbod op onbemand tanken vaartuigen bevestigd door Rechtbank

Er is nog altijd veel discussie over de mogelijkheid van cameratoezicht bij het afleveren van brandstof aan vaartuigen. Ook bij cameratoezicht moet deskundig personeel in de nabijheid van de pomp aanwezig zijn. Dit is recent bevestigd in een gerechtelijke uitspraak.