Nieuwe versie van de NIBM-tool (2017)

In de planvorming moet de initiatiefnemer vaststellen of het plan niet-in-betekenende-mate (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Hiervoor is een tool gemaakt: de NIBM-tool. InfoMil heeft de emissiefactoren en generieke gegevens in de NIBM-tool aangepast. De aanpassing bestaat uit het vervangen van de gegevens door de gegevens uit de publicatie van maart 2017.

InfoMil heeft de emissiefactoren en generieke gegevens in de NIBM-tool aangepast. De aanpassing bestaat uit het vervangen van de gegevens door de gegevens uit de publicatie van maart 2017.

Aanpassingen

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden de Grootschalige Concentraties in Nederland (GCN) en emissiefactoren bekend gemaakt. Dit gebeurt volgens artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. InfoMil past jaarlijks deze gegevens in de NIBM-tool aan.

Door het jaarlijks aanpassen van de NIBM-tool kunnen de rekenresultaten tussen de versies onderling verschillen. Dit komt doordat de emissiefactoren en achtergrondconcentraties voor fijnstof (PM10), stikstofoxiden (NOx) en Ozon van jaar tot jaar verschillen.

De NIBM-tool is een excel spreadsheet die u kunt downloaden.