InfoMil Actueel 254

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 254

Iedereen aan de slag met het actieplan!

Veel overheden stellen vóór 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. InfoMil stelt een tabel over het actieplan beschikbaar. Overheden sturen de tabel ingevuld retour, samen met onder andere de samenvatting.

Testversie ZZS Navigator beschikbaar

De testversie van de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Navigator is nu als Excel-tool beschikbaar op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De ZZS Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke groepen van ZZS voor kunnen komen bij bepaalde bedrijfstakken.

Vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof bekend

De lijst van december 2017 met vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof is gepubliceerd.

Nieuwe integrale versie Activiteitenbesluit en -regeling

In deze bestanden ziet u snel welke artikelen zijn aangepast tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2018.

De LRSO is klaar voor 2018

Het Jaarprogramma 2018 van de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) staat online. Hierin vindt u onder andere een terugblik op de werkzaamheden in 2017 en het werkprogramma voor 2018.

Actuele wijzigingen Activiteitenbesluit

Vanaf 19 december 2017 waren er wijzigingen over middelgrote stookinstallaties. Op 1 januari 2018 over energiebesparing en gewasbeschermingsmiddelen.