Integrale versies Activiteitenbesluit en -regeling en delen van het Bor

Hier vindt u werkversies van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en delen van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Kenniscentrum InfoMil maakt deze versies voor een betere leesbaarheid. Zie ook de toelichting op het gebruik van deze versies.

integrale versies
Wijziging Werkversies Publicatiedatum

Diverse Wijzigingen tussen 2-11-2021 en 2-7-2022, in werking op 2-7-2022

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 24 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.3 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 38 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 5.8 MB)

1 juni 2022 (havens)

1 juli 2022 (windturbineparken)

Diverse wijzigingen tussen 1-10-2019 en 1-11-2021, in werking op 1-11-2021

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 24 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.3 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 39 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 5.8 MB)

Uitleg:

 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document in Word.
 3. Het document, met zichtbare wijzigingen (revisies) van Activiteitenbesluit en -regeling in de periode van 1-10-2019 tot en met 1-11-2021.
 4. Hetzelfde document in Word.
Divers

Diverse wijzigingen tussen 2-1-2018 en 1-10-2019, in werking op 1-10-2019

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 24 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.3 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 36 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 5.6 MB)

Uitleg:

 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document in Word.
 3. Het document, met zichtbare wijzigingen (revisies) van Activiteitenbesluit en -regeling in de periode van 2-1-2016 tot en met 1-10-2019.
 4. Hetzelfde document in Word.

Besluit Omgevingsrecht

Een gedeelte van het Besluit omgevingsrecht met daarin zichtbare wijzigingen in de periode van 2-1-2018 tot 2-7-2019.

Divers

Diverse wijzigingen tussen 1-1-2016 en 1-1-2018, in werking op 1-1-2018

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 7.7 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.5 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 8.4 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 4.9 MB)

Zie voor toelichting en versies Besluit omgevingsrecht twee cellen hieronder.

Divers

Aanpassingen Activiteitenregeling aan actualisatie NEN, PGS 15 en actualisatie bijlage 13, in werking op 1-10-2017

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 6.4 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.2 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 6.5 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 4.4 MB)

Zie voor toelichting en versies Besluit omgevingsrecht de cel hieronder.

26 september 2017

Diverse wijzigingen tussen 2-1-2016 en 2-7-2017, in werking op 1-1-2017

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 6.4 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.1 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 6.4 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 4.2 MB)
 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document in Word.
 3. Het document, met zichtbare wijzigingen (revisies) van Activiteitenbesluit en -regeling in de periode van 2-1-2016 tot 2-7-2017.
 4. Hetzelfde document in Word.

Besluit omgevingsrecht

Een gedeelte van het Besluit omgevingsrecht met daarin zichtbare wijzigingen in de periode van 2-1-2016 tot 2-7-2017.

Divers

Tweede fase, vierde tranche

(1 januari 2016, energie 1 december 2015)

Reparatieregeling (1 januari 2016)

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 2.1 MB)
 2. Integrale versie met zichtbare wijzigingen 4e tranche (pdf, 2.5 MB)
 3. Bijlagen (pdf, 3.3 MB)
 4. Integrale versie (docx, 3.6 MB)

Toelichting documenten:

 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document, met zichtbare 'vierde tranche' wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling.
 3. Door de omvang van de bijlagen staan deze in een apart bestand.
 4. De integrale versie met zichtbare wijzigingen in Word voor degenen die de tekst zelf willen bewerken.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht in het kader van de vierde tranche wijziging en het Besluit tot wijziging van het bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 van 1 januari 2016 zichtbaar gemaakt.

9 december 2015

Wijziging opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks (1 januari 2015)

+

Wijziging geluidsbelasting van woonschepen (1 juli 2015)

Activiteitenbesluit

In dit document zijn de artikelen van besluit, regeling en het overgangsrecht logisch bij elkaar gezet.

Ook zijn alle wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 januari 2015 zichtbaar gemaakt.

Het verschil met de integrale versie in de cel hieronder is dat de wijziging van de Activiteitenregeling m.b.t. afgewerkte olie in bovengrondse tanks is verwerkt.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van de bepalingen over de vergunningplicht voor Wm-inrichtingen uit het Besluit omgevingsrecht uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 maart 2014 zichtbaar gemaakt. Daarna zijn er geen wijzigingen van het Bor meer geweest.

Er is geen verschil met de versie van het Besluit omgevingsrecht in de cel hieronder.

27 november 2014

+

2 juni 2015

Reparatiewijziging (1 juli 2014)

Activiteitenbesluit

In dit document zijn de artikelen van besluit, regeling en het overgangsrecht logisch bij elkaar gezet.

Ook zijn alle wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 juli 2014 zichtbaar gemaakt.

Het verschil met de integrale versie in de cel hieronder is dat de reparatie van artikel 3.65 van de Activiteitenregeling is toegevoegd.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van de bepalingen over de vergunningplicht voor Wm-inrichtingen uit het Besluit omgevingsrecht uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 maart 2014 zichtbaar gemaakt.

Er is geen verschil met de versie van het Besluit omgevingsrecht in de cel hieronder.

30 april 2014

Reparatiewijziging (1 maart 2014)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

13 februari 2014
 • De PGS-wijziging (1 december 2013)
 • Intrekking handel in NOx-emissierechten (1 januari 2014)
 • Aanvulling wijziging bodemenergiesystemen (1 oktober 2013)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

19 december 2013
 • Wijziging bodemenergiesystemen (1 juli 2013)
 • Bibob-wijziging (1 juli 2013)
 • Diverse wijzigingen (23 oktober 2012 en 1 januari 2013)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

1 juli 2013

Diverse wijzigingen:

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

19 november 2012
Diverse wijzigingen
(januari 2011 - juli 2012)
Integrale versie Activiteitenbesluit (doc, 2.8 MB) (2 juli 2012) 2 juli 2012

Tweede fase,
2e tranche

Wijzigingsversies van de teksten van:

1 januari 2011
Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 1 oktober 2010

Tweede fase,
1e tranche

Wijzigingsversies van de teksten van:

1 januari 2010

Toelichting op de werkversies

In deze integrale versies heeft InfoMil de voorschriften uit besluit en regeling logisch bij elkaar gezet. De bestanden zijn Word-documenten. De documenten zijn te bewerken voor eigen gebruik.

Wilt u de wijzigingen niet langer zichtbaar hebben? Klik dan in de Word documenten op de pijl bij 'Wijziging accepteren'. Klik daarna op 'Alle wijzigingen in het document accepteren'.

Nu geldende teksten

Let op: de werkversies zijn geen dynamische documenten en kunnen dus afwijken van de nu geldende regels. Raadpleeg de geldende teksten via de volgende links op overheid.nl:

De geldende teksten tonen ook de wijzigingen die nu in werking zijn.

Tip: Bekijk in de geldende teksten welk besluit of welke regeling een artikel wijzigt. Gebruik hiervoor het i-symbooltje bij de artikelen. Ook de datum is zichtbaar vanaf wanneer die wijziging geldt.

Toelichtingen op de wijzigingen

Bij de officiële publicaties van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zit altijd een tekstuele toelichting. Deze bestaat uit een algemeen en een artikelgewijs deel.

Via Overheden voor overheden zijn versies van Activiteitenbesluit en -regeling beschikbaar met daarin de toelichtingen verwerkt. Zie voor beschrijvingen van de belangrijkste wijzigingen ook onze webpagina's Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit.


Overbruggingsregeling windturbineparken 2022

Nevele (windturbineparken)

2e Richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Implementatie 2e richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Wijziging bijlage 1 Activiteitenregeling 1 juli 2021

Samenvatting Wijziging Activiteitenregeling 1 juli 2021

Besluit gescheiden inzameling afval

Besluit gescheiden inzameling afval

Regeling 1 juli 2020 PGS 31

Samenvatting PGS 31 2020

Reparatie Energiebesparende maatregelen

Reparatie Energiebesparende maatregelen

Vervallen paragraaf tandheelkunde

Vervallen paragraaf tandheelkunde

Reparaties besluit 2019

Reparaties besluit 2019

Reparaties en actualisatie normen regeling 2019

Reparaties en actualisatie normen regeling 2019

Implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties

Implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties

Wijziging energiebesparingseis besluit en regeling

Wijziging energiebesparingseis besluit en regeling

Wijziging energie bijlage 10 regeling 2019

Wijziging energie bijlage 10 regeling 2019

Plicht tot informeren consument over E10 benzine bij tankstations

Plicht tot informeren consument over E10 benzine bij tankstations

Wijziging besluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken

Samenvatting zuiveringsplicht glastuinbouw

Implementatie Richtlijn Middelgrote Stookinstallaties

Samenvatting implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Wijziging regeling 3e lichting energiemaatregelen

Samenvatting energiemaatregelen 3e lichting

Wijziging regeling PGS 15 actualisatie

Samenvatting actualisatie PGS 15

Reparaties vierde tranche besluit

Samenvatting reparatiebesluit 2016 vierde tranche

Reparaties vierde tranche regeling en wijziging normen

Samenvatting reparatieregeling 2016 vierde tranche

Wijziging besluit gasturbines en oplosmiddelen 23 juni 2016

Samenvatting gasturbines / R en H zinnen

Wijziging regeling 2e lichting energiemaatregelen

Samenvatting energiemaatregelen 2e lichting

Wijziging besluit brandstofkwaliteit biobrandstof

Samenvatting kwaliteit brandstof

Wijziging besluit 7 juli 2014 (4e tranche)

Met de 'vierde tranche van de tweede fase' uitbreiding van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbestverwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. Verder was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

De inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen was 1 december 2015. Alle overige wijzigingen traden op 1 januari 2016 in werking.

Reparatieregeling 1 januari 2016

In de wijzigingsregeling vierde tranche zaten enkele kleine wetstechnische en redactionele fouten. Deze reparatieregeling wijzigt deze:

 • Correctie van enkele verwijzingen naar de lucht artikelen 2.4 en 2.7a, tweede en derde lid van het besluit.
 • Artikel 5.78 verwijst nu ook naar voorschrift 5.3.3. van PGS 16 over de afstand tussen de lossende LPG-tankwagen en een tankwagen die andere motorbrandstoffen lost.
 • Correcties in verwijzingen of formuleringen van diverse andere artikelen.
 • De Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen wordt ingetrokken.

Wijziging regeling afgewerkte olie in tanks

Samenvatting afgewerkte olie tank 1-1-2015

Wijziging besluit woonschepen geluid 1-7-2015

De wijzigingen zijn het gevolg van uitvoeringsproblemen bij woonschepen door het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds. Zie voor meer informatie over deze wijziging de pagina over geluid in het Activiteitenbesluit.

Wijziging regeling 1 juli 2014 - agrarische bedrijfsstoffen

Door de reparatie van 1 maart 2014 was voorgeschreven dat de opslag van agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie moet plaatsvinden. Deze verplichting moet echter alleen gelden voor pluimveemest. De onderhavige wijziging repareert dit.

Wijziging Activiteitenbesluit 6 januari 2014 (reparatiebesluit)

Met dit reparatiebesluit is het demonteren van scooters en bromfietsen onder het Activiteitenbesluit gebracht (onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling). Daarnaast zijn voorschriften en maatwerkmogelijkheden voor de lozing vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties toegevoegd. Tot slot zijn diverse fouten door de samenloop van drie grote wijzigingen per 1 januari 2013 gerepareerd.

Deze wijzigingen zijn op 1 maart 2014 in werking getreden.

Wijziging besluit 1 oktober 2012 en regeling (25 oktober 2012) (agrarische activiteiten)

Met deze wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn diverse agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij zijn hiermee te vervallen. Daarnaast vallen met deze wijziging intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) onder het Activiteitenbesluit gebracht.

Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.