Integrale versies Activiteitenbesluit en -regeling en delen van het Bor

Hier vindt u werkversies van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en delen van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Kenniscentrum InfoMil maakt deze versies voor een betere leesbaarheid. Zie ook de toelichting op het gebruik van deze versies.

integrale versies
Wijziging Werkversies Publicatiedatum

Diverse wijzigingen tussen 2-7-2022 en 26-10-2023, in werking op 31-12-2023

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 17 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 18 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 4.1 MB)

Divers

Diverse wijzigingen tussen 2-11-2021 en 2-7-2022, in werking op 2-7-2022

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 24 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.3 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 38 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 5.8 MB)

1 juni 2022 (havens)

1 juli 2022 (windturbineparken)

Diverse wijzigingen tussen 1-10-2019 en 1-11-2021, in werking op 1-11-2021

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 24 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.3 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 39 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 5.8 MB)

Uitleg:

 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document in Word.
 3. Het document, met zichtbare wijzigingen (revisies) van Activiteitenbesluit en -regeling in de periode van 1-10-2019 tot en met 1-11-2021.
 4. Hetzelfde document in Word.
Divers

Diverse wijzigingen tussen 2-1-2018 en 1-10-2019, in werking op 1-10-2019

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 24 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.3 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 36 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 5.6 MB)

Uitleg:

 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document in Word.
 3. Het document, met zichtbare wijzigingen (revisies) van Activiteitenbesluit en -regeling in de periode van 2-1-2016 tot en met 1-10-2019.
 4. Hetzelfde document in Word.

Besluit Omgevingsrecht

Een gedeelte van het Besluit omgevingsrecht met daarin zichtbare wijzigingen in de periode van 2-1-2018 tot 2-7-2019.

Divers

Diverse wijzigingen tussen 1-1-2016 en 1-1-2018, in werking op 1-1-2018

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 7.7 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.5 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 8.4 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 4.9 MB)

Zie voor toelichting en versies Besluit omgevingsrecht twee cellen hieronder.

Divers

Aanpassingen Activiteitenregeling aan actualisatie NEN, PGS 15 en actualisatie bijlage 13, in werking op 1-10-2017

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 6.4 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.2 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 6.5 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 4.4 MB)

Zie voor toelichting en versies Besluit omgevingsrecht de cel hieronder.

26 september 2017

Diverse wijzigingen tussen 2-1-2016 en 2-7-2017, in werking op 1-1-2017

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 6.4 MB)
 2. Integrale versie (docx, 4.1 MB)
 3. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (pdf, 6.4 MB)
 4. Integrale versie met zichtbare wijzigingen (docx, 4.2 MB)
 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document in Word.
 3. Het document, met zichtbare wijzigingen (revisies) van Activiteitenbesluit en -regeling in de periode van 2-1-2016 tot 2-7-2017.
 4. Hetzelfde document in Word.

Besluit omgevingsrecht

Een gedeelte van het Besluit omgevingsrecht met daarin zichtbare wijzigingen in de periode van 2-1-2016 tot 2-7-2017.

Divers

Tweede fase, vierde tranche

(1 januari 2016, energie 1 december 2015)

Reparatieregeling (1 januari 2016)

Activiteitenbesluit

 1. Integrale versie (pdf, 2.1 MB)
 2. Integrale versie met zichtbare wijzigingen 4e tranche (pdf, 2.5 MB)
 3. Bijlagen (pdf, 3.3 MB)
 4. Integrale versie (docx, 3.6 MB)

Toelichting documenten:

 1. In dit document zijn de artikelen van Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling logisch bij elkaar gezet.
 2. Hetzelfde document, met zichtbare 'vierde tranche' wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling.
 3. Door de omvang van de bijlagen staan deze in een apart bestand.
 4. De integrale versie met zichtbare wijzigingen in Word voor degenen die de tekst zelf willen bewerken.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht in het kader van de vierde tranche wijziging en het Besluit tot wijziging van het bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 van 1 januari 2016 zichtbaar gemaakt.

9 december 2015

Wijziging opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks (1 januari 2015)

+

Wijziging geluidsbelasting van woonschepen (1 juli 2015)

Activiteitenbesluit

In dit document zijn de artikelen van besluit, regeling en het overgangsrecht logisch bij elkaar gezet.

Ook zijn alle wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 januari 2015 zichtbaar gemaakt.

Het verschil met de integrale versie in de cel hieronder is dat de wijziging van de Activiteitenregeling m.b.t. afgewerkte olie in bovengrondse tanks is verwerkt.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van de bepalingen over de vergunningplicht voor Wm-inrichtingen uit het Besluit omgevingsrecht uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 maart 2014 zichtbaar gemaakt. Daarna zijn er geen wijzigingen van het Bor meer geweest.

Er is geen verschil met de versie van het Besluit omgevingsrecht in de cel hieronder.

27 november 2014

+

2 juni 2015

Reparatiewijziging (1 juli 2014)

Activiteitenbesluit

In dit document zijn de artikelen van besluit, regeling en het overgangsrecht logisch bij elkaar gezet.

Ook zijn alle wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 juli 2014 zichtbaar gemaakt.

Het verschil met de integrale versie in de cel hieronder is dat de reparatie van artikel 3.65 van de Activiteitenregeling is toegevoegd.

Besluit omgevingsrecht

In dit document zijn alle wijzigingen van de bepalingen over de vergunningplicht voor Wm-inrichtingen uit het Besluit omgevingsrecht uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 maart 2014 zichtbaar gemaakt.

Er is geen verschil met de versie van het Besluit omgevingsrecht in de cel hieronder.

30 april 2014

Reparatiewijziging (1 maart 2014)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

13 februari 2014
 • De PGS-wijziging (1 december 2013)
 • Intrekking handel in NOx-emissierechten (1 januari 2014)
 • Aanvulling wijziging bodemenergiesystemen (1 oktober 2013)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

19 december 2013
 • Wijziging bodemenergiesystemen (1 juli 2013)
 • Bibob-wijziging (1 juli 2013)
 • Diverse wijzigingen (23 oktober 2012 en 1 januari 2013)

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

1 juli 2013

Diverse wijzigingen:

Activiteitenbesluit

Besluit omgevingsrecht

19 november 2012
Diverse wijzigingen
(januari 2011 - juli 2012)
Integrale versie Activiteitenbesluit (doc, 2.8 MB) (2 juli 2012) 2 juli 2012

Tweede fase,
2e tranche

Wijzigingsversies van de teksten van:

1 januari 2011
Inwerkingtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 1 oktober 2010

Tweede fase,
1e tranche

Wijzigingsversies van de teksten van:

1 januari 2010

Toelichting op de werkversies

In deze integrale versies heeft InfoMil de voorschriften uit besluit en regeling logisch bij elkaar gezet. De bestanden zijn Word-documenten. De documenten zijn te bewerken voor eigen gebruik.

Wilt u de wijzigingen niet langer zichtbaar hebben? Klik dan in de Word documenten op de pijl bij 'Wijziging accepteren'. Klik daarna op 'Alle wijzigingen in het document accepteren'.

Nu geldende teksten

Let op: de werkversies zijn geen dynamische documenten en kunnen dus afwijken van de nu geldende regels. Raadpleeg de geldende teksten via de volgende links op overheid.nl:

De geldende teksten tonen ook de wijzigingen die nu in werking zijn.

Tip: Bekijk in de geldende teksten welk besluit of welke regeling een artikel wijzigt. Gebruik hiervoor het i-symbooltje bij de artikelen. Ook de datum is zichtbaar vanaf wanneer die wijziging geldt.

Toelichtingen op de wijzigingen

Bij de officiële publicaties van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zit altijd een tekstuele toelichting. Deze bestaat uit een algemeen en een artikelgewijs deel.

Via Overheden voor overheden zijn versies van Activiteitenbesluit en -regeling beschikbaar met daarin de toelichtingen verwerkt. Zie voor beschrijvingen van de belangrijkste wijzigingen ook onze webpagina's Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit.


Overbruggingsregeling windturbineparken 2022

Door een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over een windturbinepark konden de voorschriften voor windturbines in paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Het Rijk stelt  nieuwe regels op voor windturbineparken. Tot die tijd geldt sinds 1 juli 2022 een tijdelijke overbruggingsregeling.

Voor bestaande windparken verving de overbruggingsregeling  de niet meer geldende regels. Met bestaand bedoelen we zoals de situatie was op 30 juni 2021, de datum van de uitspraak. De regeling voegde nieuwe paragrafen 3.2.3a 'In werking hebben van een windturbinepark' toe aan het Activiteitenbesluit en de -regeling met hetzelfde beschermingsniveau als de vervallen regels. Voor nieuwe windparken zijn er door de overbruggingsregeling geen Rijksregels meer. De regels in paragraaf 3.2.3 gelden nog wel voor 1 of 2 losse windturbines.

Deze overbruggingsregeling bestaat uit een wijzigingsbesluit en een wijzigingsregeling. Het wijzigingsbesluit is 13 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad, de wijzigingsregeling is 21 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Een ander wijzigingsbesluit (gepubliceerd op 24 augustus 2022) bevat in artikel II nog een correctie voor het Activiteitenbesluit.

Lees elders meer over de gevolgen van de uitspraak per type inrichting met windturbines.

Energiebesparing besluit 2023

De plicht tot energiebesparing in het Activiteitenbesluit in afdeling 2.6 heet sinds deze wijziging 'Verduurzaming van het energiegebruik'. Daarbij ging de afdeling gelden voor vergunningplichtige inrichtingen type C en waren bedrijven die meedoen met CO2 emissiehandel en glastuinbouwbedrijven niet meer uitgezonderd van de verplichtingen.

De  wijzigingen zijn gepubliceerd op 5 april 2023 (en er was nog een correctie) en traden op 1 juli 2023 in werking (zie inwerkingtredingsbesluit). Er waren ook wijzigingen aan de Activiteitenregeling. Lees in deze Handreiking meer over de energiebesparingsplicht.

AR ZZS

Met de 4 november 2022 gepubliceerde verzamelwijziging IenW vanwege invoering Ow 2022 (en rectificatie) wijzigde per 5 november 2022 de overgangstermijn voor stoffen met minimalisatie verplichting (MVP) voor emissies naar de lucht / Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bijlage 12b van de Activiteitenregeling. In artikel 1.3b, tweede lid, van de Activiteitenregeling wordt hiertoe '2025' vervangen door '2023'.

Voor asfaltmenginstallaties verviel daarnaast per 5 november 2022 de erkende maatregel voor PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) uit het eerste lid van artikel 5.37 Activiteitenregeling. Het blijkt in de praktijk dat de erkende maatregel niet waarborgt dat aan de emissiegrenswaarde van PAKs wordt voldaan.

Lees meer over deze wijziging in het nieuwsbericht.

Energiebesparing regeling 2023

Tegelijk met het Activiteitenbesluit, wijzigde de Activiteitenregeling per 1 juli 2023. Het ging om wijzigingen in 4 verschillende publicaties:

Iplo.nl geeft meer informatie over de diverse wijzigingen over energiebesparing.

2e Richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Door de implementatie van de tweede Richtlijn havenontvangstvoorzieningen (EU/2019/883) wijzigde van het Activiteitenbesluit artikel 3.26j over het havenafvalplan. De inwerkingtreding was 1 juni 2022.

De bepalingen voor niet-aangewezen jachthavens zijn gelijk getrokken met de bepalingen  voor havens die zijn aangewezen op basis van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs). Daarnaast is er sinds de wijziging de mogelijkheid voor kleine, niet-commerciële jachthavens om een ontheffing te vragen voor het opstellen van een havenafvalplan.

Wijziging bijlage 1 Activiteitenregeling 1 juli 2021

Deze wijzigingsregeling actualiseerde enkele artikelen en de lijsten met stoffen van bijlage 12a, 12b en 13 van de Activiteitenregeling. De wijzigingen gaan vooral over lucht, in verband met CLP, REACH en ZZS. Ook wijzigde het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw. Tot slot was er een wijziging in verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De wijzigingsregeling is 30 juli 2021 gepubliceerd in Staatscourant 2021, nummer 35784. De wijzigingen gelden sinds 1 augustus 2021.

Besluit gescheiden inzameling afval

Per 1 juli 2020 wijzigde in hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit de formulering over scheiden van eigen afval. Ook wijzigde het overgangsrecht voor geur. De geurvoorschriften in een vigerende vergunning van voor 2016 blijven gelden als maatwerkvoorschrift tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Deze wijzigingen staan in artikel 5 van de publicatie in het Staatsblad van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen.

Regeling 1 juli 2020 PGS 31

In deze wijziging van de Activiteitenregeling gaat het om het aanpassen van de verwijzingen naar de nieuwe PGS 31 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en nieuwe versie van NEN 1059 gasvoorzieningssystemen. De PGS 31 geldt sindsdien voor bepaalde opslag in tanks van polyesterhars, PER (perchloorethyleen), organische oplosmiddelen en benzine bij autodemontagebedrijven.

Status
De wijziging is 20 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De inwerkingtreding was 1 juli 2020.

Reparatie Energiebesparende maatregelen

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn enkele wijzigingen in erkende maatregelen energiebesparing aangebracht. Het gaat hierbij om technisch herstel van onvolkomenheden. De gepubliceerde wijzigingen zijn op 10 april 2020 in werking getreden.

Vervallen paragraaf tandheelkunde

Op 1 januari 2021 verviel paragraaf 3.8.1 over tandheelkunde in het Activiteitenbesluit. De wijziging was 15 februari 2019 al gepubliceerd, in Staatsblad 2019, nummer 55. Deze publicatie wijzigde ook het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.

De bedrijven blijven, afhankelijk van hun andere activiteiten, mogelijk wel onder het Activiteitenbesluit vallen. Eisen in het Activiteitenbesluit waren er alleen voor amalgaamafscheiders. Sinds1 januari 2021 staan deze eisen in de direct werkende kwikverordening (EU) 2017/852. Inhoudelijk bleven de eisen hetzelfde.

Reparaties besluit 2019

Het gaat in deze wijziging om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Ook geldt het mengverbod voor afvalstoffen sinds deze wijziging voor type C-inrichtingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden delen van het Besluit omgevingsrecht. Hierbij gaat het vooral om wijzigingen in definities en vergunningplicht van bijlage I, onderdeel C.

Status
Het wijzigingsbesluit is 29 mei 2019 gepubliceerd. De wijzigingen traden op 1 juli 2019 in werking. Behalve het overgangsrecht voor betonbedrijven die zijn aangewezen als grote lawaaimaker, die eisen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Reparaties en actualisatie normen regeling 2019

De wijzigingen gaan over verwijzingen naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen. Verder is het Reken- en meetvoorschrift windturbines aangepast. Ook gaat het om redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Verder verviel de aanwijzing van de Handreiking (co-)vergisting van mest als BBT document in de bijlage van de de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingen zijn 20 mei 2019 gepubliceerd. Ze traden 1 juli 2019 in werking.

Implementatie BBT conclusies grote stookinstallaties

Het betreft een wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling door de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. Dit Uitvoeringsbesluit wijzigt de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Hierdoor wijzigde hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Status
Het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigde is op 14 mei 2019 gepubliceerd, de regeling die de Activiteitenregeling wijzigde is op 21 mei 2019 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding was 14 juni 2019 en volgde via een apart inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging energiebesparingseis besluit en regeling

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Sinds de wijziging bevat artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te informeren hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook kwamen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd in de Activiteitenregeling.

Status
De wijzigingen van het besluit zijn op 2 mei 2019 in werking getreden, de wijzigingen van de regeling op 14 mei 2019. Per 1 augustus 2019 was er nog een wijziging in de regeling over de berekeningswijze. Bedrijven moesten uiterlijk op 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht.

Wijziging energie bijlage 10 regeling 2019

Deze wijzigingsregeling verving de bestaande bijlage 10 van de Activiteitenregeling met erkende maatregelen voor energiebesparing. De maatregelen op de bestaande lijsten zijn bekeken met het oog op de huidige stand van de techniek. Ook is er meer uniformiteit aangebracht in de beschrijving van de maatregelen en zijn ze opnieuw doorgerekend. Daarnaast is het toepassingsbereik aangepast.

Status
Op 5 maart 2019 is de wijzigingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingen traden 1 april 2019 in werking.

Plicht tot informeren consument over E10 benzine bij tankstations

Deze wijziging gaat over benzine waar tot 10% bio-ethanol (E10) is bijgemengd. De eisen over het informeren van de consument over deze brandstof bij tankstations, stonden in het Activiteitenbesluit in artikel 3.21. Ze vervielen in het Activiteitenbesluit en staan nu in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Status
De 26 juni 2019 gepubliceerde wijziging is 1 oktober 2019 in werking getreden.

Wijziging besluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater lozingen uit de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement is 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van meer dan 75%.

Status
Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, op 28 november 2017 de wijzigingsregeling. De wijzigingen traden op 1 januari 2018 in werking.

Implementatie Richtlijn Middelgrote Stookinstallaties

Deze wijziging gaat over de implementatie in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Hiermee wijzigde paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Status
Het wijzigingsbesluit is op 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingsregeling op 21 november 2017 in Staatscourant nummer 65868. De wijzigingen traden op 19 december 2017 in werking.

Wijziging regeling 3e lichting energiemaatregelen

Bijlage 10 van de Activiteitenregeling is uitgebreid met erkende energiebesparende maatregelen voor een aantal de sectoren. Het gaat om drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, verf en drukinkt, tankstations en autowasinrichtingen, meubels en hout, bedrijfshallen en detailhandel.

Status
De Staatscourant publiceerde de wijzigingen op 14 december 2017. De inwerkingtreding was op 1 januari 2018.

Wijziging regeling PGS 15 actualisatie

Deze wijziging verwerkte de geactualiseerde PGS 15 (inclusief meer maatwerkmogelijkheden) en een aantal andere normen in de Activiteitenregeling. Verder bevatte de wijziging een aanvulling van bijlage 13 over zeer zorgwekkende stoffen en reparaties van fouten en onduidelijkheden.

De volgende nieuwe of herziene PGS richtlijnen uit 2016 of 2015 zijn aangewezen als BBT document in de Regeling omgevingsrecht (Mor):

 • PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik
 • PGS 35 over afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

Status
De wijzigingsregeling is op 6 april 2017 voorgepubliceerd in Staatscourant nummer 18777. De definitieve wijziging is op 26 september 2017 gepubliceerd in Staatscourant nummer 53562 en trad in werking op 1 oktober 2017.

Reparaties vierde tranche besluit

De meeste wijzigingen van dit reparatiebesluit hingen samen met de 'vierde tranche' wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er waren ook andere wijzigingen. Het gaat onder meer om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden per 1 januari 2017 het Besluit omgevingsrecht (bijvoorbeeld rond vergunningplicht, onder andere ziekenhuizen), het Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Het Besluit kleiduivenschieten is 1 oktober 2017 ingetrokken.

Status
Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 425. De meeste wijzigingen traden op 1 januari 2017 in werking door het inwerkingtredingsbesluit in Staatsblad 539 van 28 december 2016. De wijzigingen over kleiduivenschieten traden op 1 oktober 2017 in werking met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Reparaties vierde tranche regeling en wijziging normen

De Activiteitenregeling verwijst naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen, zoals de PGS 9 voor het vullen van gasflessen en de PGS 23 voor het opslaan van een aantal gassen in opslagtanks. Verder zijn verschillende reparaties opgenomen, zoals redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten. Veel daarvan hangen samen met de vierde tranche wijziging van de Activiteitenregeling. Een deel van deze wijzigingen hangt samen met wijzigingen van het Activiteitenbesluit. Naast de Activiteitenregeling wijzigde de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingsregeling is 2 december 2016 gepubliceerd in Staatscourant nummer 65496. De reparaties en wijzigingen over normen traden op 1 januari 2017 in werking. De wijzigingen over kleiduivenschieten, inclusief intrekken van de Regeling kleiduivenschieten milieubeheer, op 1 oktober 2017.

Wijziging besluit gasturbines en oplosmiddelen 23 juni 2016

Deze wijziging maakt het opstellen van maatwerk mogelijk voor bestaande installaties in paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Het gaat om tijdelijk maatwerk voor de NOx-emissiegrenswaarde voor gasturbines en voor de CxHy-emissiegrenswaarde voor gasmotoren.

Daarnaast schrapt de wijziging in de paragraaf over Oplosmiddeleninstallaties de vervallen aanduidingen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Dit heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de eisen in het Activiteitenbesluit.

Status:
Het wijzigingsbesluit is 23 juni 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 231. De wijzigingen over gasturbines en -motoren traden1 januari 2017 in werking, die over oplosmiddelen op1 juni 2017.

Wijziging regeling 2e lichting energiemaatregelen

De wijzigingsregeling breidt bijlage 10 uit met erkende energiebesparende maatregelen. Het gaat om maatregelen voor hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector en levensmiddelenindustrie. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen op eerder gepubliceerde lijsten.

Status
De maatregelen zijn op 8 juni 2017 gepubliceerd en traden 1 juli 2017 in werking.

Wijziging besluit brandstofkwaliteit biobrandstof

Dit besluit gaat over een verdere invoering van Richtlijn 98/70/EG, de ‘Richtlijn brandstofkwaliteit’. Het voert daarnaast enkele technische wijzigingen en correcties door in het Activiteitenbesluit. De begripsomschrijving bij het begrip biobrandstof kreeg een aanpassing.

Daarnaast zijn brandstofleveranciers sinds de wijziging verplicht om consumenten te informeren over de samenstelling van mengsels van benzine of diesel met biobrandstof. Ook moeten ze informatie geven over de risico’s bij het gebruik van die brandstofmengsels.

Status: 
Het wijzigingsbesluit is 27 oktober 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 380. De wijzigingen traden 2 februari 2017 in werking met een apart inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging besluit 7 juli 2014 (4e tranche)

Met de 'vierde tranche van de tweede fase' uitbreiding van het Activiteitenbesluit kwamen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbestverwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. Verder was er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

De inwerkingtreding van de wijzigingen over energiebesparende maatregelen was 1 december 2015. Alle overige wijzigingen traden op 1 januari 2016 in werking.

Reparatieregeling 1 januari 2016

In de wijzigingsregeling vierde tranche zaten enkele kleine wetstechnische en redactionele fouten. Deze reparatieregeling wijzigt deze:

 • Correctie van enkele verwijzingen naar de lucht artikelen 2.4 en 2.7a, tweede en derde lid van het besluit.
 • Artikel 5.78 verwijst nu ook naar voorschrift 5.3.3. van PGS 16 over de afstand tussen de lossende LPG-tankwagen en een tankwagen die andere motorbrandstoffen lost.
 • Correcties in verwijzingen of formuleringen van diverse andere artikelen.
 • De Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen wordt ingetrokken.

Wijziging regeling afgewerkte olie in tanks

Per 1 januari 2015 stelt de Activiteitenregeling minder eisen aan de opslag van afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks. Er is geen BRL K903 certificaat meer nodig en de bovengrondse opslagtank bestemd voor afgewerkte olie hoeft niet meer aan de PGS 30 te voldoen. Dit komt overeen met de eisen aan afgewerkte olietanks bij glastuinbouwbedrijven. Deze wijziging betekent dat veel bestaande tanks niet vervangen hoeven te worden.

De Regeling die de Activiteitenregeling wijzigt is 27 november 2014 gepubliceerd in Staatscourant nummer 33243.

Wijziging besluit woonschepen geluid 1-7-2015

De wijzigingen zijn het gevolg van uitvoeringsproblemen bij woonschepen door het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds. Zie voor meer informatie over deze wijziging de pagina over geluid in het Activiteitenbesluit.

Wijziging regeling 1 juli 2014 - agrarische bedrijfsstoffen

Door de reparatie van 1 maart 2014 was voorgeschreven dat de opslag van agrarische bedrijfsstoffen anders dan pluimveemest in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie moet plaatsvinden. Deze verplichting moet echter alleen gelden voor pluimveemest. De onderhavige wijziging repareert dit.

Wijziging Activiteitenbesluit 6 januari 2014 (reparatiebesluit)

Met dit reparatiebesluit is het demonteren van scooters en bromfietsen onder het Activiteitenbesluit gebracht (onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling). Daarnaast zijn voorschriften en maatwerkmogelijkheden voor de lozing vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties toegevoegd. Tot slot zijn diverse fouten door de samenloop van drie grote wijzigingen per 1 januari 2013 gerepareerd.

Deze wijzigingen zijn op 1 maart 2014 in werking getreden.

Wijziging besluit 1 oktober 2012 en regeling (25 oktober 2012) (agrarische activiteiten)

Met deze wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn diverse agrarische activiteiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij zijn hiermee te vervallen. Daarnaast vallen met deze wijziging intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) onder het Activiteitenbesluit gebracht.

Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.