InfoMil Actueel 263

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 263

Inspiratie en nieuwe inzichten op de Schakeldag 2018

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken van ons. Maar hoe doet u dat? Wat is het digitaal stelsel Omgevingswet en hoe werkt het? Wat verandert er in Omgevingsloket online? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer krijgt u tijdens de Schakeldag.

Energie en energietransitie op de Schakeldag

Energietransitie, energiebesparing, het is hipper dan hip. Dat is niet voor niets, want hiermee behouden we de leefbaarheid van onze aarde. Op de schakeldag kan dit onderwerp dan ook niet achterwege blijven. Vandaar dat er volop keuze is om deel te nemen aan een sessie waar de focus op het verminderen van CO2-uitstoot ligt.

Omgevingswet kan door volgens plan

Er is 90 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De planning  gericht op de inwerkingtreding en implementatie van de Omgevngswet blijft daarmee op schema lopen.

Nederland werkt hard aan actieplan Geluid

Kenniscentrum InfoMil monitort bij overheden de voortgang van het opstellen van actieplannen Geluid. Hieruit blijkt dat iedereen hard bezig is om de wettelijke termijnen te halen. Zestig procent van de overheden geeft aan de wettelijke deadline te halen.

Onderzoek naar relatie aanwezigheid van puin en asbest in de bodem

Dat er een verband is tussen de aanwezigheid van puin en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest in de bodem is min of meer bekend. De vraag is alleen bij welke soorten puin en in welke mate van bijmenging? TNO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Bodem+ een statistisch onderzoek uitgevoerd om deze relatie nader te onderzoeken.

Succesvolle presentaties LAP3 krijgen vervolg

Tussen april 2017 en mei 2018 heeft Rijkswaterstaat voor alle 29 Omgevingsdiensten een presentatie gehouden over het nieuwe LAP3. De presentaties zijn positief ontvangen en hebben nuttige informatie opgeleverd. Rijkswaterstaat werkt nu aan een vervolg.

Wat komt er allemaal kijken bij het ruimtelijk regelen van nieuwe bedrijven?

Hoe weet u of het in het bestemmingsplan past? En als het niet past, welke omgevingsaspecten zijn dan van belang voor de ruimtelijke onderbouwing? Op de nieuwe pagina over bedrijven algemeen vindt u een integraal overzicht. Ook vindt u hier informatie over bedrijven en milieuzonering. Bent u nieuwsgierig naar andere functies en omgevingsthema’s? Kijk dan ook even verder op de pagina Ruimte.

Zijn uw standaardteksten voor omgevingsvergunningen nog actueel?

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten Maatwerk, Procesinstallaties, Geluid en trillingen en Afvalstoffen. Deze teksten staan inmiddels al online of komen binnen afzienbare tijd online. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”.