InfoMil Actueel 269

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 269

Is een zonneweide, oplaadpaal of buurtbatterij een inrichting volgens de Wet milieubeheer?

Nee, maar ze kunnen wel onderdeel van een inrichting zijn. Lees het uitgebreide antwoord op de website.

Derde netwerkbijeenkomst energiebesparing

De netwerkbijeenkomst op 20 september 2018 is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met energiebesparing en werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. Op het programma staat de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven, actualisatie van de erkende maatregelen en handhaving.

Externe Veiligheid onder de Omgevingswet toegelicht

Op aandeslagmetdeomgevingswet.nl leest u alles over het thema Externe Veiligheid onder de Omgevingswet. De website licht toe hoe lokale overheden het thema Externe Veiligheid straks regelen in hun omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunningen.

Wat doet u bij te laat vaststellen van het actieplan?

Een aantal overheden heeft aangegeven niet te kunnen voldoen aan de wettelijke deadline om het actieplan vast te stellen. Veel gehoorde argumenten zijn de vorming van het college en de planning van de consultatie na vakantieperiode.

FoodValley: succesvolle aanpak fijnstof

Regio FoodValley is succesvol in het terugdringen van de fijnstofemissies uit pluimveestallen. Wat is het geheim van de aanpak?

Lees meer