InfoMil Actueel 272

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 272

Europees netwerk ondersteunt implementatie Richtlijn industriële emissies

Het netwerk IMPEL helpt uitvoeringorganisaties uit Europa om de milieuregelgeving te implementeren. In oktober van dit jaar verschijnt een online handboek over de Richtlijn industriële emissies. Ook voor de Nederlandse vergunningverleners en toezichthouders verplichte kost.

Lees meer

BBT-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de Beste Beschikbare techniek (BBT)-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd. Vergunningverleners moeten voor 17 augustus 2022 de vergunningen actualiseren van IPPC bedrijven die afval verwerken.

Rekenmodel Personenverkeer en Vervoer

Naast de Module voor Goederenvervoer is voor bedrijven nu ook het Rekenmodel Personenverkeer en Vervoer beschikbaar. Zo kunnen bedrijven nog meer besparingsmaatregelen berekenen en toepassen.

Nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing

Er zijn nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het wijzigingsvoorstel voor bijlage 10 in de Activiteitenregeling op 5 oktober 2018 in consultatie gebracht.

Grondwater in de Omgevingswet

Er zijn nieuwe pagina’s over grondwater en de omgevingswet. De pagina's  geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor grondwater en de instrumenten om grondwater te regelen. Zo gaat bijvoorbeeld het waterbeheerprogramma onderdelen van het waterbeheerplan vervangen die op uitvoering gericht zijn, zoals de maatregelen.

Nieuwe casussen over toepassing Omgevingswet

Er zijn nieuwe casussen hoe onder de Omgevingswet wetsinstrumenten en andere instrumenten samenhangen in de praktijk. Zo is er een casus over een jachthaven, een casus over een verplicht projectbesluit en een casus over een vrijwillig projectbesluit.

Gebruiker centraal in kwartaaldemonstratie DSO

Connect the dots… and color. Met dat motto in het achterhoofd gingen de ontwikkelaars van het digitaal stelsel Omgevingswet het afgelopen kwartaal aan de slag. Het verbinden van de ketens in het stelsel en het inkleuren, ofwel vullen, ervan stond deze periode centraal.