InfoMil Actueel 276

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 276

Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen beschikbaar

Op 21 november 2018 heeft Rijkswaterstaat de ‘Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen’ gepubliceerd. De handreiking helpt bedrijven en vergunningverleners bij de beoordeling of toepassing van afvalstoffen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geen onaanvaardbaar risico oplevert voor mens en milieu.

Zijn uw standaardteksten voor omgevingsvergunningen nog actueel?

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten Afvalstoffen, Afvalwater, Bodem, Considerans en Geur. Deze teksten staan inmiddels online of komen spoedig online. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”.

Verwerking van afval beoordelen? Handige tools bieden uitkomst

Wie een verwerking van afval moet beoordelen, kan (binnenkort) gebruikmaken van 2 hulpmiddelen. Een leidraad en een handreiking. Afgelopen zomer publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een leidraad die de begrippen afvalstof, bijproduct en einde-afvalfase verduidelijkt. Daarnaast verschijnt dit najaar een handreiking over zeer zorgwekkende stoffen in afvalstoffen. Beide documenten moeten het werk van de bevoegde gezagen een stuk gemakkelijker maken.

Lees meer

Commentaar CCV-Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk

Het Vuurwerkbesluit wordt in 2019 aangepast. Er ligt nu een conceptversie van de Richtlijn Brandbeveiliging Consumentenvuurwerk. Commentaar op deze conceptversie is mogelijk tot en met 15 januari 2019 via het commentaarformulier.

Netwerkbijeenkomst energiebesparing druk bezocht

De opkomst was groot tijdens de 4e netwerkbijeenkomst energiebesparing van dit jaar. De deelnemers werden bijgepraat over de stand van zaken rond de actualisatie van de erkende maatregelen en de informatieplicht. Daarnaast werd ingegaan op de Energie-Efficiency Richtlijn (EED) waarvoor in 2019 de 2e ronde van de audit-verplichting zal starten. Ook stond deze dag de warmtepomp centraal.

Tweede Wetgevingsupdate: waardering voor mini-colleges

Op 26 november 2018 vond de tweede Wetgevingsupdate plaats. En met succes. Met meer dan 220 aanmeldingen voor 11 verschillende workshops zijn de verwachtingen ruim overtroffen.