Netwerkbijeenkomst energiebesparing druk bezocht

De opkomst was groot tijdens de 4e netwerkbijeenkomst energiebesparing van dit jaar. De deelnemers werden bijgepraat over de stand van zaken rond de actualisatie van de erkende maatregelen en de informatieplicht. Daarnaast werd ingegaan op de EED waarvoor in 2019 de 2e ronde van de audit-verplichting zal starten. Na de pauze stond de warmtepomp centraal.

witte voschpresentatie ezkpresentatie Warmtepompen

De ochtend in het kort

Actualisatie Erkende maatregelen energiebesparing

Er zijn 43 zienswijzen binnengekomen op de ter consultatie gelegde lijsten. Het ministerie EZK zal in een overzicht aangeven op welke de manier deze reacties verwerkt zijn. Begin 2019 zullen de geactualiseerde lijsten gepubliceerd worden.

Informatieplicht

Er wordt door RVO gewerkt aan de inrichting van het eloket. Hierin kunnen bedrijven melden in het kader van de informatieplicht. RVO geeft aan dat vanaf medio januari bedrijven kunnen melden. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 van iedere inrichting een rapport zijn ingeleverd. Vanaf 2 juli is voor het bevoegd gezag de ingediende informatie beschikbaar bij RVO.

Het is niet duidelijk hoeveel bedrijven precies onder de informatieplicht gaan vallen. EZK heeft daarom het CBS gevraagd dit uit te zoeken. Een eerste lijst is inmiddels beschikbaar.

Inmiddels heeft het CBS een lijst met het aantal grootverbruikers per gemeente (xlsx, 41 kB) opgeleverd (2017). Een tweede deel met landelijke cijfers per SBI-groep (branche) volgt in het eerste kwartaal van 2019.

RVO organiseert een communicatietraject rond de informatieplicht gericht op bedrijven. Ter ondersteuning van de bedrijven worden een toolkit ontwikkeld door RVO. Ook komt er een animatiefilmpje.

Er is nu al de nodige informatie te vinden over de Informatieplicht voor bedrijven op de websites van InfoMil en RVO. Er is een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden beschikbaar.

Op 11 december organiseert RVO het Webinar Informatieplicht - Wat betekent de Informatieplicht energiebesparing voor u?

Audit EED

Eind 2019 begint de tweede auditronde. Een commissie bekijkt momenteel voor welke datum bedrijven de audit moeten indienen. Voorlopig is dit december 2019.

De EU heeft een guidance note gepubliceerd over de manier van clustering van vestigingen binnen een onderneming. Dit zal als richtlijn gebruikt worden voor de Nederlandse richtlijn.

Warmtepompen

Na de pauze gaf Rimme van der Ree (directeur van Klimaatexpert) een presentatie over de warmtepomp. Een techniek die steeds meer wordt toegepast in zowel de particuliere als zakelijke omgeving.

Meer informatie