InfoMil Actueel 298

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 298

Kabinet: Omgevingswet kan op 1 januari 2021 ingaan

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021. Dat meldt zij in een voortgangsbrief over de Omgevingswet die namens het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Omgevingswet in zicht: samen de schouders eronder

Op 18 november 2019 is de jaarlijkse Aan de Slag-Trofee uitgereikt tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet. Tegelijk was er ook de bijbehorende Bestuurdersbijeenkomst. Overheden en uitvoeringsorganisaties bespraken hier hoe zij zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Webcolleges milieubelastende activiteit online

Sinds 26 november 2019 staan 2 webcolleges over de milieubelastende activiteit online. Er wordt verteld wat een milieubelastende activiteit is en wat een complex bedrijf is. De 2 webcolleges zijn vanaf nu inzetbaar.

Omgevingsregeling van de Omgevingswet gepubliceerd

De Omgevingsregeling is op 22 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat om een ministeriële regeling van de Omgevingswet en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten. De regeling kent 6 thema's.

Update Leidraad afvalstof of product gepubliceerd

Er is een update van de ‘Leidraad afvalstof of product’ beschikbaar op lap3.nl. De update is gemaakt op basis van reacties van gebruikers en naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie. Hiermee sluit de leidraad beter aan bij de praktijk.

Waterschappen op koers met energie- en klimaatambities

De Klimaatmonitor waterschappen brengt ieder jaar de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid in beeld. Uit de Klimaatmonitoring waterschappen 2018 blijkt dat de waterschappen goed op koers liggen met hun energie- en klimaatambities voor 2020.
In 2025 willen alle waterschappen 100 procent energieneutraal zijn.

Laat je inspireren: 10 pilots circulaire ambachtscentra

Geselecteerde gemeenten ontvingen een financiële bijdrage voor het opstarten of doorontwikkelen van een circulair ambachtscentrum. Een circulair ambachtscentrum is een plek waar producthergebruik hoog in het vaandel staat. Voor de nodige inspiratie hierover is er nu een Inspiratiegids te downloaden.

Nieuwsbrief VANG Buitenshuis

De eerste VANG Buitenshuis nieuwsbrief is verschenen. In deze editie informatie over hoe bedrijfsafval te voorkomen, verminderen en te scheiden. Daarnaast is er een verslag over de Inspiratiedag van 1 november 2019.

Ontwikkelingen ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Rijkswaterstaat ontving meerdere vragen over de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. Ook hebben meer gemeenten en omgevingsdiensten toegang geregeld tot het eLoket informatieplicht. Door al deze ontwikkelingen heeft Rijkswaterstaat de standaard documenten verbeterd. Ook zijn de (voorlopige) financiële reserveringen geactualiseerd.