InfoMil Actueel 306

InfoMil Actueel

Veehouderijen en de nieuwe BBT-conclusies: meer dan 'n lijstje aftikken

Vóór 1 februari 2021 moeten gemeenten alle vergunningen van IPPC-veehouderijen actualiseren. Een hele klus, zeker voor een gemeente als Venray, waar zich meer dan 140 intensieve veehouderijen bevinden. 'We onderhouden contacten met de veehouders, adviseurs en leveranciers, gaan bij veehouderijen langs en bezoeken beurzen.'

Nieuw: kaart meetlocaties PFAS voor tijdelijke achtergrondwaarden

Tot voor kort wisten we niet hoeveel PFAS (poly- en perfluoroalkylstoffen) er in Nederland in de grond zit. Ook niet op plekken waarvan we veronderstellen dat de grond relatief schoon is. Om te kunnen bepalen met welke gehalten PFAS kunnen worden gerekend, is het nodig om voor heel Nederland de achtergrondwaarden te kennen.

17 PGS-richtlijnen gereed voor de Omgevingswet

Een set van 17 PGS richtlijnen is gereedgemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. De richtlijnen zijn daarvoor omgezet in een nieuwe stijl, gebaseerd op een risicobenadering. Hierbij zijn scenario's en doelen opgenomen.

Nieuwe tabellen Cwegdek - april 2020

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op Kenniscentrum InfoMil. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. De bronterm Cwegdek is vermeld in bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. In de brief aan de Eerste en Tweede Kamer gaat minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021.

Monitoringsinstrument versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

De VUE-monitor is een nieuw online monitoringsinstrument voor de Versterkte Uitvoering Energiebesparings- en informatieplicht. De VUE-monitor toont voor iedere gemeente, omgevingsdienst en regionale uitvoeringsdienst de aangevraagde werkzaamheden en de voortgang van de uitvoering. Ook laat het monitoringsinstrument de gegevens uit het eloket Informatieplicht Energiebesparing zien. Daarnaast zijn ook het energieverbruik en  de cijfers van bedrijven per bedrijfstak te bekijken.

Start inspraak tweede wijziging LAP3

Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.